nieuws

‘Overheid moet samenwerken, niet concurreren’

bouwbreed

‘Overheid moet samenwerken, niet concurreren’

De huidige Wet markt en overheid deugt niet op vier punten. Er moet een betere wet komen die uitgaat van samenwerken in plaats concurreren met de markt, vindt MKB-Nederland.

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een nieuwe Wet markt en overheid die de verantwoordelijkheden van overheden en ondernemers duidelijk afbakent. Dat betekent in ieder geval dat overheden ondernemers de kans geven dat te doen waarin ze goed zijn, namelijk ondernemen.

De huidige wet kent volgens beide organisaties vier knelpunten die ervoor zorgen dat overheden ondernemers nog steeds oneerlijk kunnen beconcurreren en dat ook daadwerkelijk doen. Zo geeft de Wet als uitzonderingsmogelijkheid het algemeen belang. Zodra die woorden vallen, is de Wet markt en overheid geheel buiten werking.

Volgens het zwartboek dat beide organisaties hebben aangeboden aan de Tweede Kamer, maken overheden daarvan ook veel gebruik. Doordat de Wet niet meer geldt,heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niets meer te zeggen en moeten gedupeerde ondernemers of het erbij laten zitten of de gang naar de rechter maken.

Een tweede knelpunt is het ongebreideld kunnen inbesteden in plaats van aanbesteden. Ook dan is er nauwelijks meer een mogelijkheid om daartegen iets te doen.

Evaluatie

Minister Kamp van Economische Zaken wil voor het einde van het jaar met een evaluatie van de wet komen. Volgens MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen kan het niet anders dan dat de minister de conclusies van het zwartboek onderschrijft. Dat betekent de erkenning dat de huidige wet niet werkt en in ieder geval de bepaling over algemeen belang moet worden geschrapt.

De grote wens is een betere Wet markt en overheid die uitgaat van samenwerken met de markt in plaats van die te beconcurreren. Overheden die zelf de markt op willen of activiteiten willen inbesteden zouden in die visie verplicht een aantal stappen moeten doorlopen om te bepalen of het wel noodzakelijk en redelijk is. De ACM zou dat moeten kunnen toetsen.

De wetgever moet als hij toch bezig is ook helder maken wat wel en wat geen economische activiteiten zijn. Daarover gaat nu de discussie.

Reageer op dit artikel