nieuws

O-team als A-team voor ruimtelijke projecten

bouwbreed Premium

O-team als A-team voor ruimtelijke projecten

Er komt hulp voor lokale ruimtelijke projecten die moeilijk van de grond komen. Een landelijk team van experts moet lokale overheden, burgers en initiatiefnemers ondersteunen bij concrete en complexe ruimtelijke opgaven.

Minister Schultz (infrastructuur) lanceerde dit zogenaamde O-Team dinsdag op de slotdag van het Jaar van de Ruimte. Dit jaar probeerden ruimtelijke organisaties als Platform 31 een visie te ontwikkelen op de toekomst van ruimte in Nederland, nu de economische groei en woningbouw en vastgoed een minder grote stempel drukken op de ruimtelijke ordening.

Het team moet lokale processen begeleiden en oplossingen aandragen voor complexe opgaven, bijvoorbeeld bij krimpgebieden of leegstand. “Iedereen die lokaal op zoek is naar een oplossing voor een ruimtelijk probleem, kan aankloppen bij dit expertteam. Ik nodig burgers, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties dan ook van harte uit om hun opgaven in te dienen”, zegt Schultz. Op een speciale website kunnen lokale initiatieven een voorstel aandragen. In totaal zal het O-Team tien lokale projecten aannemen, analyseren en experts aandragen die meedenken over de oplossingen.

Volgens de minister handelt het O-Team “in de geest van de Omgevingswet”. Die wet, die in 2018 van kracht wordt, bundelt bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur en geeft gemeenten meer verantwoordelijkheden. Het ideaal is om wetten en regelgeving beter op elkaar te laten aansluiten.

Reageer op dit artikel