nieuws

Normen moeten stimuleren

bouwbreed

Normen moeten stimuleren

Normen kunnen helpen bij het stimuleren van een circulaire economie. Ze bieden dan duidelijkheid aan producenten en afnemers over criteria die worden gehanteerd in het handelsverkeer. Tegelijkertijd kunnen ze echter ook tegenwerken doordat ze innovatie belemmeren.

“Het onderhouden en actualiseren van normen is primair een taak voor het bedrijfsleven. Vanuit de ambities voor versterking van het innovatievermogen en totstandkoming van een circulaire economie, is het wel van belang dat normalisatie en certificering niet belemmerend en waar mogelijk juist stimulerend werken”, schrijft milieustaatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer.

Het gaat dan vooral over het verkleinen van de hoeveelheid afval waarvan bouw- en sloopafval nog steeds een behoorlijk deel uitmaakt. Dat meer recyclen, hergebruiken en nuttig toepassen is dan ook een belangrijk doel van zowel het Nederlandse als het Europese afvalbeleid. Dat kan alleen slagen als er gezonde markt voor secundaire grondstoffen is.

Actualisering

Heel lang is gedacht dat die gezonde markt slechts kan onstaan met behulp van normalisatie en certificering. Dan weten afnemers immers zeker dat ze een product krijgen dat aan alle eisen voldoet. Dijksma tempert die vreugde enigszins mede op basis van een rapport van NEN. Dat vindt uiteraard dat certificering en normalisatie een must is. Maar ziet ook wel dat continue actualisering nodig is.

Immers, in normen en certificaten wordt de laatste stand van de techniek vastgelegd. Een innovatie behoort verder te gaan dan de huidige stand van de techniek. Dat betekent echter direct dat niet meer aan de normen voldaan wordt, want die waren nog niet zover.

Volgens de stakeholders moeten doelvoorschriften in normen dan ook zodanig worden opgesteld en onderhouden dat innovatie wordt gestimuleerd en de dynamiek van nieuwe ontwikkelingen niet wordt verstoord. Bestaande normen moeten worden getoetst aan de vereisten voor een circulaire economie zoals efficiënt materiaalgebruik en gebruik van primair en secundair materiaal in producten. Een belangrijk punt voor een circulaire economie ontbreekt echter, de mate waarin producten zodanig zijn gemaakt dat ze makkelijk herbruikbaar zijn.

Wel constateert NEN dat de markt in sterke mate een Europese markt is. Daardoor zullen Europese en mondiale normen steeds belangrijker worden.

Reageer op dit artikel