nieuws

Nood breekt wet

bouwbreed

Nood breekt wet

Terwijl in Parijs plannen werden gesmeed om klimaatverandering tegen te gaan, gaat de toestroom van vluchtelingen die in Europa een veilig heenkomen zoeken onverminderd door. Met de terreurdreiging vers in het geheugen lijkt het een opeenstapeling van crises. Historisch gezien bleken dergelijke momenten omslagpunten in de geschiedenis.

Daarnaast bestaat er een verband. Klimaatverandering wordt immers erkend als één van de oorzaken van het toenemende aantal natuurrampen en conflicten. Wereldwijd is al jaren een toename te zien in aantal en omvang van humanitaire rampen. De situatie in Syrië geeft hieraan nog een flinke impuls. In 2014 telde men wereldwijd 59 miljoen getroffenen, vergelijkbaar met de totale bevolking van een land als Spanje of Frankrijk. Tevens werd een recordbedrag gedoneerd van 24,5 miljard dollar. Deze sector verschaft werk aan meer dan 250.000 mensen. Hoe naar het ook klinkt, dit maakt noodhulp op wereldschaal een belangrijke industrie.

Historische wending

Ook in Nederland verwacht men het komende jaar een toestroom van circa 30.000 vluchtelingen. Deze mensen hebben tijdelijke huisvesting nodig en die is toe aan een opfrisbeurt, gezien de renovatieopgave voor de AZC’s die het COA schatte op 400 miljoen euro. Daarnaast is er ook permanente huisvesting nodig. Wellicht ligt hier een kans voor de bouwsector om eveneens een historische wending te maken. Zo is geopperd om leegstaande kantoren te transformeren naar (tijdelijke) woonruimten.

Maar dit biedt ook de mogelijkheid om nieuwe bouwmethoden toe te passen. Bijvoorbeeld voor flexibele bouwsystemen die supersnel kunnen worden geassembleerd en die na 10 of 20 jaar worden gedemonteerd tot bouwdelen bestemd voor hoogwaardig hergebruik. Dergelijke concepten gonzen al rond, maar wachten op de grote doorbraak. Deze crisis biedt een kans voor slimme, toekomstbestendige en duurzame oplossingen. En waarom dan nu niet van de nood een deugd maken?

Roel Gijsbers r.gijsbers@enseurope.nl 
Bouwtechnoloog/Technisch project manager ENS Europe

Reageer op dit artikel