nieuws

Mobiele detectie lekken in opslag CO2

bouwbreed Premium

Mobiele detectie lekken in opslag CO2
Alex J. de Haan

Het opsporen van lekkages moet de ondergrondse opslag van kooldioxide (CO2) in lege gasvelden een stuk aantrekkelijker maken.

Onderzoeker Charlotte van Leeuwen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontwikkelde een nieuwe mobiele meettechniek, die controleert of de broeikasgassen daadwerkelijk onder de grond blijven.

Het is niet eenvoudig om te achterhalen of opgeslagen CO2 lekt. Bestaande sensortechnieken kunnen geen onderscheid maken tussen een CO2 -lek en een andere bron van kooldioxide, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen. De kersverse doctor Charlotte van Leeuwen deed voor haar promotieonderzoek proeven met vijf beschikbare sensoren rondom een kunstmatig CO2-lek in een raster van 70 bij 70 meter.

De mobiele installatie, die Van Leeuwen maakte, meet gelijktijdig de concentratie CO2 en zuurstof die in de atmosfeer terechtkomt. “Een lekkage uit een opslagreservoir geeft een stijging van de kooldioxide, zonder dat de zuurstofconcentratie daalt”, licht ze toe.

Minieme veranderingen

Het Centrum voor Isotopenonderzoek van de RUG heeft als een van de weinige instituten in de wereld, sensortechnieken in huis, die de vereiste minieme veranderingen in concentraties van deeltjes kunnen detecteren. Voor het opsporen van een CO2-lekkage moeten afwijkingen tot 10 ppm (parts per million) inzichtelijk worden. Dergelijke metingen kunnen tot nu toe alleen in laboratoriumopstelling worden uitgevoerd. Van Leeuwen maakte een installatie, die in een koffer past en dus verplaatsbaar is. ‘‘Het is gelukt, hoewel het een omslachtige operatie blijft. De metingen zijn ingewikkeld, er is veel apparatuur nodig en er zijn veel gascilinders nodig.”

Op dit moment werken toplaboratoria aan meetinstrumenten die nog nauwkeuriger zijn dan de sensoren die Van Leeuwen tot haar beschikking had voor het onderzoek. Daarmee wordt volgens haar de potentie van het systeem nog groter. Van Leeuwen was in staat een toename van CO2 van 6 ppm boven op de natuurlijke variatie te meten. Met de verbeterde technieken kan de precisie van de zuurstofmetingen naar detectielimiet 3 ppm gebracht worden. “Dit komt neer op het opsporen van een lek van 1000 ton CO2 per jaar op een afstand van 500 meter”.

Voor Europa is het detectiesysteem niet direct relevant. Er zijn zes plekken in gebruik of in ontwikkeling waar op grootschalige wijze ondergrondse opslag van kooldioxide plaatsvindt. Het gaat dan om offshore-locaties. Als daar CO2 ontsnapt, lost het grotendeels op in het zeewater. De installatie is echter wel interessant voor het bewaken van pijpleidingen, over land naar de offshorelocaties. Op andere plekken in de wereld waar geëxperimenteerd wordt met CO2-opslag kan de mobiele installatie wellicht wel van pas komen.

Reageer op dit artikel