nieuws

“Minister Kamp vergeet toezeggingen”

bouwbreed

“Minister Kamp vergeet toezeggingen”

Minister Kamp (economische zaken) heeft de evaluatie van de Aanbestedingswet nauwelijks gebruikt. Ook is hij eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer vergeten, vindt professor Elisabetta Manunza.

In het wetsvoorstel wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is slechts één wijziging aangebracht naar aanleiding van de evaluatie van de wet. Het gaat om het verlengen van de termijn tussen de laatste nota van inlichtingen en de uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen van zes naar tien dagen.

“Dat is opmerkelijk want de evaluatie bevat belangrijke informatie die goed kan worden gebruikt om aanbestedingsprocedures te verbeteren”, zegt de hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht.

Kritisch kijken

Zij vindt dat de aanbestedingsprocedures de laatste jaren zijn verbeterd, maar niet dankzij minister Kamp. Dat is de verdienste van de Tweede Kamer geweest. “De minister wilde destijds vooral ruime bevoegdheden toekennen aan de bestuurders van overheidsdiensten. De Tweede Kamer bracht balans aan door de rechten van inschrijvers en hun werknemers te verdedigen”, vindt Manunza.

De Kamer moet wat haar betreft dan ook uiterst kritisch kijken naar de wetswijziging die bedoeld is om de EU-richtlijnen overheidsopdrachten en concessies uit 2014 te implementeren. “Houd daarbij de evaluatie van de Aanbestedingswet, de parlementaire geschiedenis en de toezeggingen van de minister aan de Kamer tijdens de behandeling van de oorspronkelijke wet goed in de gaten”, is haar advies.

Transparantie

De deelname van het mkb is niet of nauwelijks gestegen naar aanleiding van de Aanbestedingswet

Zo was het doel van de wet om het mkb beter toegang te geven tot overheidsopdrachten. “Dat doel is, zo blijkt uit de evaluatie slechts ten dele gehaald. De deelname van het mkb is niet of nauwelijks gestegen naar aanleiding van de Aanbestedingswet. Dat kan voor een deel worden verklaard uit een stijging van het aandeel meervoudige onderhandse aanbestedingen ten koste van Europese aanbestedingen. Door het gesloten karakter van onderhandse procedures worden potentieel geschikte gegadigden bij voorbaat uitgesloten. Zorg dus voor meer transparantie voor dergelijke procedures en verbeter de rechtsbescherming voor opdrachten onder de drempel”, geeft ze de Tweede Kamer mee.

De conclusie van de minister is in strijd met de gedane toezegging

Onbegrijpelijk vindt Manunza het dat de minister kennelijk zijn toezegging heeft vergeten om de Gids Proportionaliteit ook verplicht te stellen voor speciale sectoren, als uit de evaluatie zou blijken dat die onvoldoende wordt toegepast. Nu blijkt dat slechts 44 procent van de aanbestedende diensten in de speciale sectoren de Gids gebruikt, tegenover ruim 82 tot 95 procent van de aanbesteders in andere sectoren. “De conclusie van de minister in de aanbiedingsbrief bij de wetswijziging dat er geen reden is voor een verplichting, is dus in strijd met de gedane toezegging”, vindt Manunza.

Reageer op dit artikel