nieuws

Meer tijd voor schadeclaim

bouwbreed

Meer tijd voor schadeclaim

De termijn voor schadeclaims beperken bij een onrechtmatige aanbesteding kan in de ogen van het Europese Hof van Justitie geen genade vinden.

Een enkele keer ‘vergeten’ aanbestedende diensten een aankondiging te plaatsen of concurrentie uit te lokken bij een aanbesteding. Zeker als dat gaat om een aanbesteding boven de Europese drempel, moet keihard worden opgetreden door de gunning onverbindend te verklaren.

Dat geeft het Europese recht aan en de Europese rechters vinden dat eveneens. Tegelijkertijd menen ze dat de Europese wetgever terecht een termijn stelt van zes maanden na gunning waarbinnen een belanghebbende de onverbindendheid moet aanvragen, zelfs als die niets wist van de gunning.

Geen termijn stellen, heeft ernstige nadelen voor degene die het werk wel gegund heeft gekregen, voor de aanbestedende dienst en, als financier van fouten, voor de belastingbetaler. Met instemming citeren de rechters de overwegingen van de Europese wetgever dat bedrijven moeten worden aangemoedigd beroepsprocedures aan te spannen bij onwettige aanbesteding.

Maar dat lidstaten eisen dat voor het indienen van schadeclaims een onafhankelijke beroepsinstantie de onrechtmatigheid van de aanbesteding moet hebben vastgesteld, en dat daarvoor ook dezelfde termijn van zes maanden geldt, gaat de Europese rechters te ver.

Schadeclaims

In een zaak in Oostenrijk stelde de Oostenrijkse rechters het Europese Hof vragen over de beperking van de termijn voor het indienen van schadeclaims, mede in het licht van de bepaling dat die termijn direct na de gunning ingaat, ongeacht de vraag of een belanghebbende van de aanbesteding op de hoogte kon zijn.

De Europese wetgever heeft er volgens de rechters nadrukkelijk voor gekozen wel termijnen te stellen voor het inroepen van onrechtmatigheid van de aanbesteding. De termijn voor schadeclaims is voorbehouden aan de lidstaten. Wat betreft schadevorderingen staat de wetgever wel toe dat lidstaten kunnen bepalen dat een “bevoegde instantie” een aanbesteding nietig verklaart.

De rechters vinden dat allemaal best, het mag van de wetgever. Maar vanwege het doeltreffendheidsbeginsel hebben ze bezwaar tegen het beperken van de indieningstermijn van een schadeclaim tot een half jaar. Zeker als er geen aankondiging is geweest.

Reageer op dit artikel