nieuws

Leegstand van vastgoed groeit in Noord-Brabant

bouwbreed Premium

Leegstand van vastgoed groeit in Noord-Brabant

De leegstand van vastgoed in Noord-Brabant groeit binnen enkele jaren tot 11 miljoen vierkante meter. Om de problematiek de baas te worden, zetten de provincie en Fontys Hogescholen een kenniscentrum op voor duurzame verstedelijking.

Het kenniscentrum gaat een hoofdrol spelen in het terugdringen van leegstand in onder meer bedrijfslocaties, winkels, boerderijen en kantoren. De toename van het aantal ongebruikte gebouwen leidt tot problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook het vestigingsklimaat binnen de provincie is in het geding. “Daardoor is leegstand niet alleen een probleem voor de eigenaar, maar vraagt het ook om een stevige integrale aanpak van gemeenten en de provincie”, zegt de verantwoordelijke gedeputeerde, Erik van Merrienboer.

Reageer op dit artikel