nieuws

Investeren in havens loont

bouwbreed Premium

Investeren in havens loont

Het is al jarenlang een discussie. Nederlandse zeehavens voelen zich achtergesteld bij havens als Hamburg en Le Havre. Die ontvangen structurele overheidssteun waardoor ze met name Rotterdam beconcurreren. Aan de hand van onderzoek wil minister Schultz bij de Europese Commissie nog eens pleiten voor richtsnoeren voor staatssteun aan zeehavens.

Investeren in zeehavens is lucratief. Elke euro die geïnvesteerd wordt levert 1,60 op voor de economie. En de overheid zelf houdt daar conservatief geschat een halve euro aan over aan extra belastinginkomsten en minder uitkeringen vanwege de gestegen werkgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek van sociaal-economische onderzoeksbureau SEO.

Schultz laat weten dat deze uitkomsten van SEO wel een zekere bandbreedte kennen. Maar ze passen wel binnen de range die allerlei internationale onderzoeken ook aangegeven als multiplier van investeringen in havens. Die liggen tussen 1,13 en 1,8 waar SEO nu met 1,6 komt.

Vlaanderen

Hoe het zit met de overheidssteun in ons omringende landen, is eigenlijk alleen vrij nauwkeurig bekend van Vlaanderen. Daar wordt jaarlijks staatssteun gegeven die is goedgekeurd door de Europese Commissie. Van Frankrijk en Duitsland is het niet bekend, maar wel is duidelijk dat Nederland er last van heeft. Onderzoeken van RHV-Erasmus en Ecorys gaan ervan uit dat Rotterdam jaarlijks 7 procent van de containers misloopt die nu naar andere havens gaan. Dat zijn ruim 850.000 containers.

Schultz heeft ook laten kijken naar hoe investeringen in havens renderen in vergelijking met investeringen in andere infrastructuur. Eigenlijk is daar geen eenduidig antwoord op te geven. Per project zou eigenlijk een maatschappelijke kosten-batenanalyse moeten worden gemaakt om een duidelijk antwoord te kunnen geven. Nadeel daarvan is weer dat daarin nationaal wordt gekeken, terwijl de baten van bijvoorbeeld de haven van Rotterdam tot ver in het achterland voelbaar zijn.

In algemene zin is wel te zeggen dat de rentabiliteit van havenprojecten iets hoger ligt dan bij andere infraprojecten in scenario’s met een hoge economische groei. Is de groei laag, dan liggen havens iets onder het gemiddelde infrastructuurproject.

De conclusie is dan ook dat er geen algemene cijfers uit de onderzoeken te destilleren zijn. Evenmin geven ze veel aanknopingspunten om staatssteun aan de kaak te stellen of zelf structureel staatssteun te gaan geven. Dat laatste was toch al niet het plan.

Reageer op dit artikel