nieuws

‘Hogere hypotheek moet kunnen’

bouwbreed Premium

‘Hogere hypotheek moet kunnen’

Een hypotheek afsluiten voor 100 procent van de waarde plus de bijkomende kosten moet weer mogelijk worden. Dat schrijven hoogleraar Peter Boelhouwer en Karel Schiffer.

In een essay pleiten beiden ervoor de volledige financiering zonder inbreng van eigen geld weer mogelijk te maken. Dit kan volgens hen door de top van de lening boven bijvoorbeeld 90 procent van de waarde van de woning te verzekeren. Daarmee kunnen starters op de woningmarkt weer sneller aan een huis komen.

Met het verzekeren van de top van de lening wordt volgens Boelhouwer en Schiffer tegemoet gekomen aan het bezwaar van overkreditering en het gevaar van onder water komen te staan in tijden van crisis. Zij wijzen erop dat uit gegevens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijkt dat zelfs in crisistijd de top goed verzekerbaar was.

Zij vegen daarnaast de vloer aan met de veel gehoorde vergelijking met het buitenland waar de zogenoemde loan to value, de verhouding tussen hoogte van de lening en de waarde van het huis, veel lager zou zijn. In andere landen wordt het meerdere boven de toegepaste loan to value doorgaans op een andere manier gefinancierd buiten de hypothecaire lening om.

Woonbeleid

Boelhouwer en Schiffer komen tot hun standpunt, omdat zij vinden dat er aan het verlagen van de loan to value geen inhoudelijke visie vanuit het woonbeleid ten grondslag heeft gelegen. Slechts vanuit economische hoek is gewezen op de gevaren voor de economie vanwege vermeende overkreditering. Ook is er sprake van een onbewezen stelling dat de ruimhartige hypotheken en dito renteaftrek gezorgd heeft voor een fikse bubbel in de huizenprijzen.

Daarnaast hebben kopers die onvoldoende spaargeld hebben geen alternatieven, noch in de sociale noch in de particuliere huursector. Beide heren bepleiten dan ook voor een nieuwe nota eigen woningbezit, waarin het huidige beleid ter bevordering van het eigen woningbezit herijkt kan worden. Daarin is ook een betere aansluiting tussen koop- en huurmarkt op te nemen.

Bij het oplopen van de rente en een dalende loan to value zal de koopwoningmarkt opnieuw stagneren

Boelhouwer vreest dat zonder aanpassing van de loan to value de koopwoningmarkt weer zal stagneren. “Dat de koopwoningmarkt nu aantrekt, is volledig het gevolg van de historisch lage hypotheekrente en dus tijdelijk. Bij het oplopen van de rente en een dalende loan to value zal de koopwoningenmarkt opnieuw stagneren”, zegt hij.

De schrijvers vinden de verplichte annuïtaire aflossing wel een goed instrument om de financieringsrisico’s te beperken, omdat dit niet ten koste gaat van de vrije keuze tussen huren en kopen. Bouwsparen zou ook kunnen, maar bij de huidige rentestand hebben potentiële kopers wel een hele lange adem nodig om substantieel te sparen.

Reageer op dit artikel