nieuws

Goede ideeën gezocht om asielzoekers te huisvesten

bouwbreed Premium

Goede ideeën gezocht om asielzoekers te huisvesten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert in samenwerking met  Rijksbouwmeester Floris Alkemade een open oproep voor het ontwerpen van innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. 

Die nieuwe, flexibele voorraad van tijdelijke onderkomens moet volgens COA en Alkemade “één van de oplossingen zijn om de pieken in de instroom van asielzoekers in de toekomst op een adequate manier op te vangen.” De initiatiefnemers hopen tegelijkertijd zo de huidige markt van flexibele huisvesting te vernieuwen.
Het COA roept zowel professionele ontwerpers als studenten op om een bijdrage te leveren aan “dit urgente sociaal-maatschappelijke vraagstuk”. Deelnemers dienen de vraag te beantwoorden “hoe het COA beter kan inspelen op de constant fluctuerende vraag naar huisvesting voor asielzoekers en hen tegelijkertijd een passend tijdelijk thuis te bieden.”

Innovaties

Het COA zoekt oplossingen die verder reiken dan de huidige huisvestingsvormen. “Ontwerpkracht gecombineerd met nieuwe productietechnieken, materiaaltoepassingen en technische innovaties kunnen de sleutel vormen”,  zo zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. “Aandachtspunten voor de ontwerpen zijn, naast de mogelijkheid tot flexibel gebruik en een snelle oplevering, onder meer duurzaamheid en betaalbaarheid – zowel in exploitatie, vervoer als opslag. De ontwerpen moeten bovendien een aanwinst betekenen voor de omgeving, ruimtelijk én sociaal.” 

De prijsvraag van het COA wordt gehouden in twee rondes. De eerste ronde is een ideeënprijsvraag. Uit die ideeën selecteert de jury vervolgens per categorie een aantal inzendingen om verder uit te werken. Hiervoor is een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar. Het COA heeft bovendien het voornemen om een aantal van de inzendingen te laten realiseren als prototype, zodat ze kunnen worden getest. 

De prijsvraag wordt gelanceerd op 18 januari tijdens een kick-off bijeenkomst. Op www.nederlandwordtanders.nl/openoproep is meer informatie te vinden over de prijsvraag en kunnen geïnteresseerden zich registreren voor de Kick-off bijeenkomst.

Sense of Belonging

De oproep van COA en Rijksbouwmeester lijkt op Sense of Belonging, de vluchtenlingenactie die is gestart door branchevereniging BNA. BNA-directeur Fred Schoorl ziet de overeenkomsten, maar vindt niet dat beide acties elkaar bijten. “Ze vullen elkaar juist aan. De focus van het COA en Rijksbouwmeester ligt op de eerste stroom. De mensen die nu in  bijvoorbeeld sporthallen worden ondergebracht. Bij ons ligt die de periode na de acute opvang op mensen die al een verblijfsstatus hebben.”

Schoorl ziet ook verschillen in aanpak. “Het COA is op zoek naar ideeën, wij koppelen gemeenten en corporaties met een probleem aan bureaus die daar een oplossing voor denken te kunnen maken. ook onze oplossingen zijn bruikbaar voor bredere groepen. Het gaat over tijdelijkheid en flexibiliteit in wonen, dat hoort bij de nieuwe woningmarkt. Oplossingen zijn dan ook duurzamer bruikbaar.” 
In de afgelopen twee maanden meldden zich meer dan 50 bureaus voor Sense of Belonging. De BNA organiseert nu gesprekken tussen de SOB-Taskforce en gemeenten en corporaties. Schoorl roept gemeenten en corporaties die hulp zoeken bij de huisvesting van vluchtelingen nadrukkelijk op om zich bij de BNA te melden.

Reageer op dit artikel