nieuws

Aanzienlijk meer fietsenstallingen bij stations nodig

bouwbreed Premium

Aanzienlijk meer fietsenstallingen bij stations nodig

De behoefte aan fietsenstallingen bij stations neemt nog steeds toe. Geld om de extra benodigde plekken te realiseren, is er echter niet, schrijft minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer.

Sinds de start van het Actieplan Fietsparkeren bij Stations (AFP) in 2011 zijn 75.000 fietsparkeerplekken gerealiseerd. Daarnaast zijn 21.000 parkeerplekken gerealiseerd binnen bredere projecten waarin totale stationsgebieden zijn aangepakt, zoals de sleutelprojecten. In het AFP steunt het Rijk de andere overheden bij de bouw van fietsenstallingen met maximaal 50 procent bijdrage.

Over de realisatie van nog eens 52.000 AFP-plekken en 26.000 plekken binnen bredere projecten is inmiddels overeenstemming bereikt, schrijft Schultz. Uit het resterende budget kunnen nog eens maximaal 80.000 plekken worden gerealiseerd. Gesprekken daarover zijn gaande. Het gaat daarbij vooral om relatief grote uitbreidingsopgaven op complexe locaties bij grote stations.

Daarmee zijn de problemen rond fietsparkeren bij stations nog steeds niet opgelost. Schultz verwacht dat het budget in 2017 volledig is uitgeput, ook al zal de realisatie voor een groot deel pas na 2020 plaatsvinden. Maar daarmee zijn nog niet alle tekorten aan plekken opgelost, laat staan dat de groeiende behoefte kan worden aangepakt.

Naar het zich nu laat aanzien zal er in 2020 een tekort zijn van 48.000 plekken en in 2030 van 98.000 plekken. Dat komt volgens haar omdat het aantal treinreizigers blijft groeien en ook een toenemend aantal treinreizigers het voor- en natransport per fiets doet. Daarnaast is de OV-studentenkaart beschikbaar gekomen voor MBO-leerlingen.

De situatie verbetert feitelijk nauwelijks en zal dat ook niet doen omdat vanaf 2020 gemeenten financieel verantwoordelijk worden. Schultz zoekt nu naar een oplossing.

Reageer op dit artikel