nieuws

Visie op E-transitie nodig

bouwbreed

Visie op E-transitie nodig

De overheid moet los van gevestigde organisaties een visie op energietransitie ontwikkelen. Dat vindt innovatiewetenschapper Magda Smink.

In haar onderzoek waarop ze binnenkort promoveert aan de Universiteit van Utrecht, constateert Smink dat gevestigde bedrijven zeer bedreven zijn in het beïnvloeden van regelgeving rond onder meer groen gas en biobrandstof. “Het is niet altijd zo dat gevestigde bedrijven alles bij het oude willen laten. Eerder proberen ze de gang van zaken in hun eigen richting bij te sturen”, zegt Smink.

Wel ziet ze dat gevestigde organisaties veel effectiever zijn dan nieuwe spelers in het vormen en beïnvloeden van instituties die hun helangen behartigen. “Zij werken nauw samen met de overheid om die instituties te beïnvloeden. Ze nemen vanaf een vroeg stadium deel aan de besluitvormingsstructuren van de overheid en stellen zich als partner op”, aldus Smink.

In dat plaatje past ook dat deze organisaties een eigen alternatief plan presenteren. Dat stelt ze in staat de leiding te nemen. Cruciaal daarbij is, dat ze erin slagen om bedrijfsbelangen te vertalen in publieke belangen. Dat vergroot de kans op uitvoering van hun plan.

Energiebeleid

De overheid moet dan ook een eigen visie gaan ontwikkelen op energiegebied en daarvoor ook langsgaan bij minder invloedrijke bedrijven om daar ideeën voor de visie op te doen. Nu wordt in het energiebeleid heel sterk gekeken naar biobrandstof en de inzet van gas.

De invloed van gevestigde organisaties stopt niet bij beïnvloeding, maar gaat door in het volgen van al dan niet geschreven regels in de sector. Als voorbeeld noemt Smink dat de samenwerking tussen groen gas en beheerders van het gasnet rondom het bijmengen van groen gas in het aardgasnetwerk, moeizaam verloopt.

De netbeheerders hebben te maken met grootschalige energiestromen en leveringszekerheid. “De kenmerken van veel innovaties zijn daarmee strijdig. Daar gaat het vaak om pragmatische besluitvorming en kleinschaligheid”, weet Smink. Zij bepleit dan ook inzet van bruggenbouwers, mensen die in meer sectoren thuis zijn.

Reageer op dit artikel