nieuws

‘Verfijn regeling voor saldering geleidelijk’

bouwbreed Premium

‘Verfijn regeling voor saldering geleidelijk’

Geleidelijke verfijning van de salderingsregeling, voortzetting van exploitatiesubsidies voor windmolenparken en een effectieve(re) beprijzing van CO 2-uitstoot. Zo kan volgens een studie van SEO Economisch Onderzoek de elektriciteitsopwekking met zon en wind ook na 2023 snel en kostenefficiënt verder groeien.

In 2030 zouden deze bronnen goed kunnen zijn voor 60 procent van alle benodigde elektriciteit. Volgens het Energieakkoord moet de productie in 2023 uitkomen op 40 terawattuur. De opdrachtgevers van het onderzoek, Nuon en Greenpeace, concluderen tevreden: in 2030 kan de productie op 75 terawattuur uitkomen. Extra ruimte voor windenergie wordtvooral buitengaats gezien. De ruimte zon-pv groeit door dalende kosten.

Reageer op dit artikel