nieuws

’Strengere Detacheringsrichtlijn heeft ook gevolgen voor Nederlanders in België’

bouwbreed Premium

’Strengere Detacheringsrichtlijn heeft ook gevolgen voor Nederlanders in België’

Nieuwe Europese wetgeving voor de mobiliteit van werknemers kan ook gevolgen hebben voor Nederlanders die in België werken. Vooral uitzendkrachten komen onder het vergrootglas te liggen bij strengere handhaving van de Detacheringsrichtlijn.

Vooral uitzendkrachten komen onder het vergrootglas te liggen.

De Europese Commissie besluit in december over invoering van het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats. Het zou niet alleen goedkope arbeidskrachten uit Polen, Bulgarije of Roemenië treffen, maar ook duizenden Nederlandse bouwvakkers in de grensstreek. Zij beproefden wegens de crisis in de Nederlandse bouw hun geluk in Vlaanderen en gingen daar met lage tarieven de concurrentie aan met hun Belgische collega’s.

In dienst

Onder de gedetacheerden in Nederlandse dienst zouden ook werknemers uit lagelonenlanden zijn.

De Belgische krant De Standaard schat op basis van inschrijvingen van buitenlandse firma’s in België dat een kwart van alle buitenlandse bouwvakkers die in België werken, in dienst is bij een Nederlands bedrijf. Dat is meer dan het aandeel van Poolse bedrijven (20 procent).

Volgens Confederatie Bouw, de Belgische werkgeversorganisatie, komen veel van hen via Nederlandse uitzendbureaus naar België. Onder de gedetacheerden in Nederlandse dienst zouden ook werknemers uit lagelonenlanden zijn. Belgische vakbonden zien daarin een bedreiging van de werkgelegenheid van de eigen bouwvakkers. Zij hopen dat een besluit van de Belgische EU-commissaris voor werk Marianne Thyssen daar verandering in brengt.

Meldingsplicht

De EU-commissaris zit in een lastige spagaat.

Het voorstel waarover zij zich buigt, voorziet in een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers. Die moet inzichtelijk maken of een bouwvakker het loon ontvangt waarop hij of zij als EU-ingezetene recht heeft. Het moet ‘sociale dumping’ voorkomen.

Bouwbedrijven zouden voorafgaand aan een bouwproject exact moeten melden welke medewerkers eraan gaan werken en voor hoelang. Het Nederlandse voorstel voor aanpassing van de Detacheringsrichtlijn krijgt steun van Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk.

Een tegenvoorstel van acht Oost-Europese landen pleit er juist voor niet te morrelen aan het vrije verkeer van personen, één van de hoekstenen van de Europese Unie. Zij pleiten voor maatregelen om de detacheringsrichtlijnen beter te laten werken en gerommel met wettelijke regels te bestrijden.

Spagaat

We zijn buitengewoon benieuwd waarop dit gaat uitlopen.

“De EU-commissaris zit dus in een lastige spagaat”, zegt Jørgen Hulsmans van Bouwend Nederland. “We zijn buitengewoon benieuwd waarop dit gaat uitlopen.”

Los van een eventuele aanpassing van de Detacheringsrichtlijn heeft België al een ‘Construbadge’ ingevoerd. Bouwarbeiders krijgen deze visuele identificatie als de werkgever aan alle verplichtingen heeft voldaan. Ook buitenlandse gedetacheerden kunnen hem krijgen.

“Dat gebeurt nu nog op vrijwillige basis, maar de sociale partners pleiten voor verplichting op korte termijn”, zegt Marc van Engeland van FBZ Bouw, dat de badge uitgeeft. “Als dat gebeurt, wordt het eenvoudig controleerbaar of de strenge regels voor uitzendwerk worden gevolgd. We zouden zoiets in heel Europa moeten invoeren.”

Reageer op dit artikel