nieuws

Rotterdam Slimme en Gezonde stad

bouwbreed

Rotterdam Slimme en Gezonde stad

De kwaliteit van de leefongeving in de stad verbeteren, is de intentie van ‘Slimme en Gezonde Stad’ (SGS). Na Eindhoven en Schiedam is Rotterdam de derde stad die de afspraken maakt.

De bedoeling van SGS is kennis en ervaring van Rijk, gemeente en kennisinstellingen bundelen en zodoende steden leefbaarder en gezonder te maken. Luchtkwaliteit en geluidshinder zijn belangrijke thema’s. Rotterdam werkt nu aan een verkeersplan waarbij zij gebruikmaakt van de Milieugezondheidsrisico-inidicator.

Reageer op dit artikel