nieuws

Riool levert steeds meer warmte en energie

bouwbreed Premium

Riool levert steeds meer warmte en energie

Waterschappen mogen onder bepaalde voorwaarden energie die zij zelf opwekken doorverkopen aan de markt. Ze maken al op grote schaal gebruik van die mogelijkheid en willen nu ook energie gaan winnen uit zon en wind. Zo verminderen ze hun eigen stroomverbruik en dragen ze bij aan het halen van de nationale energiedoelstellingen.

Tijdens Sail Amsterdam zamelde waterschap Amstel, Gooi en Vecht 100.000 liter urine van mannelijke bezoekers in, recyclede de plasjes tot kunstmest en deelde het eindproduct uit aan Amsterdammers met een daktuin. De ludieke actie is een klein, maar aansprekend voorbeeld van de inspanningen die waterschappen plegen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Overal in het land ontplooien de schappen kleine en grote initiatieven om riool- en oppervlaktewater te gebruiken als bron voor de winning van grondstoffen en energie.

Ook windmolens en zonnepanelen zijn door de waterschappen al veelvuldig ingezette middelen om de afspraken uit het Energieakkoord van 2010 na te komen. Op de terreinen van waterschappen wordt een toenemend aantal windmolens geteld, terwijl ook het areaal aan zonnepanelen op hun daken blijft toenemen.

Groene partners

Soms is de aldus opgewekte energie bedoeld voor eigen gebruik, soms stelt het schap de ruimte beschikbaar aan ´groene partners´ zoals burgercoöperaties. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier installeert op Texel drijvende zonnepanelen boven een bezinkbassin en zonnepanelen op poten op het terrein van een zuiveringsinstallatie.

Met achthonderd panelen houdt de gemeente de straatverlichting brandend, de overige 3200 worden commercieel uitgebaat door TexelEnergie. Op een droge waterberging in Schagen stelt dit schap nog eens drie hectare voor zonnepanelen op poten beschikbaar aan een coöperatie.

Stuwklep

Waterschappen geven elk op hun eigen manier invulling aan hun doelstellingen op energiegebied, duurzaamheid en CO2-reductie. Zo heeft Vechtstromen in Twente samenwerking gezocht met de op innovatie in de bouw gerichte stichting Pioneering.

Met ingenieursbureau Nepocon en Altena ontwikkelde zij als eerste een stuwklep van composiet. Een andere vinding is de ecopan, een plantenbakachtige dakpan die als waterbuffer kan dienen.

Waterplassen

Vechtstromen en Pioneering doen onderzoek naar de mogelijkheid om energie voor de woningbouw uit afvalwater te halen. Daarnaast onderzoeken Pioneering en milieuspecialist NTP uit Enschede hoe grote waterplassen gebruikt kunnen worden voor het koelen en verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Een vergelijkbaar onderzoek vindt plaats in Rotterdam, waar hoogheemraadschap Delfland onder de naam Smartpolder Parksluizen werkt aan een koelsysteem voor een ziekenhuis.

Reageer op dit artikel