nieuws

Raad van Arbitrage staat buitenspel

bouwbreed

Raad van Arbitrage staat buitenspel
Shutterstock

Consumenten die verwikkeld raken in een bouwgeschil, mogen vanaf januari de Raad van Arbitrage passeren en voor een ‘gewone’ rechter kiezen. Die keuzevrijheid gaat gelden voor bijvoorbeeld de Woongarant-geschillen, maar ook bij disputen over meerwerk of kwaliteit.

“Zodra een consument wordt gedaagd, moet een bouwer een maand de tijd geven om alsnog naar de rechter te stappen, ook als in de algemene voorwaarden de Raad van Arbitrage staat als instantie voor geschillen”, licht voorzitter Klaas Mollema van de Raad van Arbitrage toe. Tot nu toe gold dat iedereen die een bouwgeschil heeft, dat aan de arbiters kan voorleggen, mits de andere partij bij dat geschil het daarmee eens is. De consument krijgt nu een doorslaggevende stem, ook als een aannemer liever naar de Raad zou willen. Na de eerste aanschrijving volgt voor particuliere opdrachtgevers een maand bedenktijd.

Het zogenoemde arbitraal beding is overigens niet aan de orde als een zaak dreigt waarbij overheden of ondernemingen worden gedaagd. Ook aanbestedingszaken zijn al een paar jaar geleden overgeheveld naar de kortgedingrechter. De Raad van Arbitrage behandelde vorig jaar 850 zaken. Vaak is daarbij een particuliere eigenaar betrokken. Zodra dat aan de orde is, komt de Wet modernisering arbitragerecht om de hoek kijken, waarin arbitrage als “onredelijk bezwarend beding in consumentenovereenkomsten” is aangemerkt . De wet is al op 1 januari ingegaan, maar speelt voor het UAV en andere algemene voorwaarden pas vanaf 1 januari 2016.

Zodra er technisch inhoudelijke argumenten spelen, blijft de Raad van Arbitrage een voor de hand liggende keus

“Het is een wetswijziging waarvan we nog geen idee hebben welk effect er voor de Raad zal uitvloeien. Een consument zal in de praktijk meestal advies indienen bij een advocaat of rechtsbijstand. De uitkomst zal ook afhankelijk zijn van de aard van het geschil. Voor een ordinaire centenkwestie kan de gewone rechter een prima oordeel vellen, maar zodra er technisch inhoudelijke argumenten spelen, blijft de Raad van Arbitrage een voor de hand liggende keus”, pleit Mollema. Ook bij bouwadvocaten leeft die gedachte. Kortweg draait het bij bouwgeschillen met particuliere opdrachtgevers om huizen of verbouwingen waarbij die te laat, te duur of met gebreken worden opgeleverd. Het was de afgelopen jaren ook al mogelijk om af te wijken van de algemene voorwaarden en naar de rechter te stappen. De praktijk leert dan vaak dat zodra er experts aan te pas moeten komen, rechtszaken langer slepen dan zaken bij de Raad van Arbitrage.

Reageer op dit artikel