nieuws

Palenpest uitdaging voor huiseigenaar

bouwbreed Premium

Palenpest uitdaging voor huiseigenaar

Landelijk zijn er inmiddels tienduizenden woningen met een vorm van aantasting van de funderingspalen. Gemeenten met veel verzakkingen, zoals Zaan
stad, staan voor een grote uitdaging. Maar dat geldt nog meer voor de bewoners. 

Ik zag de scheuren in het stucwerk wel. Toch houd je een soort ongeloof

Het was voor Peter Verbiest toch nog een verrassing dat zijn meer dan honderd jaar oude huis in Zaandam funderingsproblemen bleek te hebben. “Ik woon hier zo’n vijftien jaar en ik zag de scheuren in het stucwerk wel. Toch houd je een soort ongeloof. Maar uiteindelijk zeiden aannemers en bevriende deskundigen dat er maar één verklaring kon zijn voor de scheuren en de klemmende deuren: verzakking.”

Kortgeleden kwamen de huizen in deze buurt ineens in de zwaarste klasse terecht

Ook voor de Zaanse Margiet Brinxma kwam het nieuws als een klap. “De gemeente Zaanstad classificeert de aangetaste huizen met een nummer. In eerste instantie kreeg ik een kwaliteitsklasse 1, wat betekent dat er pas op termijn wat aan gedaan moet worden. Maar kortgeleden kwamen de huizen in deze buurt ineens in de zwaarste klasse terecht. Maar ja, toen waren de gemeentelijke regelingen voor funderingsherstel al afgeschaft.”

Het is pas sinds eind jaren negentig dat gemeenten als Haarlem, Dordrecht, Gouda en Zaanstad bekend raakten met het fenomeen palenpest. Het gaat hierbij om een bacterie die vooral grenen palen aantast. Iets anders dus dan paalrot, dat optreedt wanneer palen droog komen te staan en door schimmel worden aangetast. Voor sommige gemeenten is de aanpak onbetaalbaar gebleken.

Zaanstad telt waarschijnlijk tussen de acht- en tienduizend aangetaste woningen. De gemeente probeert zoveel mogelijk middelen in te zetten. Zo is er voor dit jaar een budget van 225.000 euro voor het doen van funderingsonderzoek in particuliere woningen. Maar bewoners blijven zelf verantwoordelijk voor de grond en palen onder hun eigen huis. Dat levert voor veel bewoners een probleem op: funderingsherstel is duur en banken willen geen lening geven als daar geen waardevermeerdering tegenover staat.

Zaanstad neemt geen maatregelen die bijdragen aan een spoedige oplossing van dit probleem

Brinxma wil dat overheden meer verantwoordelijkheid nemen en is één van de oprichters van een landelijke belangenvereniging van funderingsgedupeerden, BFN. Ze is duidelijk over de rol van de gemeente. “Zaanstad neemt geen maatregelen die bijdragen aan een spoedige oplossing van dit probleem. In dit tempo gaat het nog honderd jaar duren.”

Verbiest is positiever. “De gemeente betaalt het grootste gedeelte van het funderingsonderzoek en daardoor wordt de drempel verlaagd om duidelijkheid te krijgen over de staat van het eigen huis. Die duidelijkheid is ook belangrijk.”

Verbiest probeert er zelf het beste van te maken. “Ik heb de gelegenheid aangegrepen om mijn ideaal, een nul-op-de-meterwoning, te realiseren. Het pand wordt voorzien van zogenaamde groene palen, funderingspalen die zijn voorzien van een eigen wko-systeem. Het is eigenlijk logisch: door funderingsherstel moet je meer geld in je woning steken dan je er op korte termijn weer kunt uithalen. Dus kun je maar beter zorgen dat je huis duurzamer wordt.”

Cobouw Café

In Zaanstad vindt woensdag 2 december het derde Cobouw Café plaats, een live talkshow in de kroeg met muziek, levendige discussies en interviews met professionals uit het hele werkveld. Zaandstad heeft torenhoge ambities in de woningbouw. Aan tafel praten we daarover met onder andere wethouder Jeroen Olthof, AM-directeur Ronald Huikeshoven en Peter van Gelder, directeur van bouwbedrijf Braam Minnesma. U bent welkom in The Mail Company vanaf 19 uur.

Aanmelden voor het Cobouw Café kan via deze link.

Reageer op dit artikel