nieuws

Op iedere duizend inwoners 47 mkb-bedrijven

bouwbreed Premium

Op iedere duizend inwoners 47 mkb-bedrijven

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de Nederlandse economie. Van elke tien werknemers zijn er zeven mkb’er. Landen als Groot-Brittannië en Duitsland kunnen niet tippen aan de dynamiek van ons mkb.

De stemming bij het midden- en kleinbedrijf is opperbest. Geholpen door de aantrekkende woningmarkt groeit de economie al zes kwartalen achtereen. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat sinds de jaarwisseling de optimisten in de bouw de overhand hebben.

In het rapport “De Staat van het mkb 2015” worden export, investeringen en consumptie van gezinnen genoemd als dragers van het herstel. Steeds meer ondernemingen melden een toename van de bedrijvigheid. De kleinen accelereren sneller dan de groten. Aan het begin van het vierde kwartaal meldt een kwart van de kleine en middelgrote firma’s groei. Slechts een op de vijf grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) loopt in de pas met dat verhoogde tempo van de mkb’ers. De stijging van de bedrijvigheid leidt op alle fronten tot een grotere winstgevendheid.

Platform

Het rapport over de mkb’ers is op verzoek van het ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen in samenwerking met het CBS en de onderzoekers van mkb-instituut Panteia. De presentatie loopt parallel aan de start van het onafhankelijke internetplatform staatvanhetmkb.nl. Het platform wil breed informeren over wat speelt bij de kleine en middelgrote bedrijven en tevens fungeren als samenwerkingsverband. Alles met het doel om dynamiek en effectiviteit van de kleinere bedrijven naar een (nog) hoger plan te tillen.

Weet iedereen wel dat juist bij het middenbedrijf de financieringsbehoefte snel toeneemt? Volgens Panteia zocht vorig jaar het bedrijfsleven naar een bedrag van 33,6 miljard euro aan externe financiering. Vooral de industrie en landbouw gingen de deuren langs. Ook de bouw liet zich niet onbetuigd, al stootte menigeen het hoofd. In de wijze van financiering vinden opvallende verschuivingen plaats. In 2013 kwam het geld in driekwart van de gevallen van de huisbank. Een jaar later was het aandeel van de bank geslonken tot nog maar 44 procent. Crowdfunding en een beroep op de bestaande aandeelhouders zijn populaire alternatieven geworden.

Toegevoegde waarde

45.000 euro bedraagt de toegevoegde waarde van de gemiddelde mkb-bouwer

Op iedere duizend inwoners heeft Nederland 47 mkb-bedrijven. In Duitsland en Groot-Brittannië ligt het aantal op minder dan dertig. België komt met 45 bij ons land in de buurt. Het grote aantal mkb-firma’s in Nederland heeft sterk te maken met de hoge dichtheid van de microbedrijven, waaronder de zelfstandigen zonder personeel. In Nederland is 94 procent van de ondernemingen microbedrijf: ondernemingen met niet meer dan tien medewerkers.

De mkb-bedrijven in de Nederlandse bouw hebben, inclusief de chef, gemiddeld 2,9 medewerkers. In sectoren als industrie (9,2 personen), transport (7,2) en horeca (7,3) is de personele sterkte duidelijk groter. Vanwege de sterke invloed van de zzp’ers zijn de mkb-bouwers in Nederland ook een stuk kleiner dan hun collega-ondernemers in Duitsland (6,8 personeelsleden) en Groot-Brittannië (4 mensen).

In Nederland bedraagt de toegevoegde waarde van de gemiddelde mkb-bouwer 45.000 euro, iets boven het Europese gemiddelde. Ook de toegevoegde waarde van per persoon 49.000 euro is aan de lage kant.

Mannenbolwerk

De bouw is een mannenbolwerk. Ook bij de mkb-bedrijven. Slechts 10 procent van de ondernemers is vrouw. In andere sectoren – van handel en transport tot financiële dienstverlening – zijn de vrouwen beter vertegenwoordigd. Een op de drie mkb-ondernemers in Nederland is vrouw. Vooral de gezondheids- en welzijnszorg zijn in trek.

Reageer op dit artikel