nieuws

Ontslakken leidt tot een spannend bouwproces

bouwbreed Premium

Ontslakken leidt tot een spannend bouwproces

Een spannend proces, waarin we als gemeente ontwikkelaars en bouwers uitdagen een zo mooi mogelijk plan te realiseren. Zo omschrijft wethouder Jorrit-Jan Eijbersen van de gemeente Bunnik zijn ervaringen tot nu toe met ontslakken bij de ontwikkeling van een woningbouwlocatie. “Ik geloof in die nieuwe benadering.”

De ambitieuze plannen van de gemeente Bunnik voor uitbreidingsgebied Odijk-West werden ingehaald door de economische crisis en de daarmee verband houdende problemen op de woningmarkt. Na een eerste oriëntatie op ontslakken in 2012 besloot de gemeenteraad eind 2013 een kleinere locatie, te weten ‘t Burgje, verder te ontwikkelen op basis van uitnodigingsplanologie.

Hierbij stelt de gemeente zelf zo min mogelijk regels en laat veel vrijheid en creativiteit over aan de marktpartijen. Elke gemeente wil zich binnen zijn regio profileren als aantrekkelijke woongemeente. Voor ‘t Burgje betekent dit voor Bunnik een duurzame uitstraling met zeer energiezuinige woningen en een hoge ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit.

De gemeente Bunnik was gewend dergelijke ambities streng te reglementeren. We zijn echter tot de slotsom gekomen dat een gesprek met private partijen over wat je uiteindelijk wilt bereiken een veel productievere manier van opereren is. Regels geven duidelijkheid, dat is waar, maar kunnen ook een rem zijn op ontwikkeling. Terwijl ze dienen om iets achterliggends te bereiken, bestaat het gevaar dat ze een leven op zich gaan leiden.

Ik geloof heilig in de methode om als gemeente slechts aan te geven wat je achterliggend wilt bereiken en daar samen met de markt op een slimme manier over na te denken. Het basisidee van ontslakken is dat je niet de regels centraal stelt, maar veel meer de stip aan de horizon aanwijst waar je naar toe wilt. In Bunnik hebben we de ervaring dat als je aangeeft welke richting je op wilt en de markt om hulp vraagt om daar te komen, je zowel bij ontwikkelaars als bouwers leuke en positieve energie losmaakt.

Ontslakken bij ‘t Burgje blijkt een spannend proces, waarin we als gemeente ontwikkelaars en bouwers uitdagen een zo mooi mogelijk plan te realiseren. En de ervaringen tot nu toe rechtvaardigen de indruk dat betrokken partijen dit ook een fijne en aantrekkelijke manier van werken vinden. Tegelijk geven de bouwers, voor wie dit ook nieuw is, van hun kant aan het ook spannend te vinden.

Energie

Het voordeel van deze werkwijze voor de gemeente is dat je met elkaar een goed gesprek hebt over wat je uiteindelijk wilt. Het leidt tot energie bij gemeentelijke medewerkers en een wil om te kijken hoe op andere en betere manieren gewerkt kan worden. Tegelijkertijd vereist het een stevige, pro-actieve houding van ontwikkelaars en bouwers.

Ik zie nu nog een tweedeling: sommige partijen vinden het wel lekker om exact te weten waar ze aan toe zijn en daar hun bestek en plannen op te maken. Gebaseerd op het hoge aantal inschrijvers voor ‘t Burgje zie ik echter ook meer en meer partijen die het mooi vinden om op een andere manier te kijken naar de opgave waarvoor ze staan. Nu nog lopen de meer ondernemende ontwikkelaars en bouwers als first moversvoorop. De rest moet snel volgen, want de ontwikkeling is onstuitbaar.

Voor projectontwikkelaars en bouwers is ontslakken een uitgelezen kans de kennis die zij hebben van technieken en innovaties naar ons, de opdrachtgever, te brengen. Wij kunnen als opdrachtgever wel zeggen wat wij kwaliteit vinden, maar ontwikkelaars en bouwers weten zelf ook wel welke woningen de huidige woonconsument wil kopen. Waar dient anders al hun onderzoek met burgerpanels en uitvraag voor?

Nee, we moeten gezamenlijk met de markt de kansen en mogelijkheden onderzoeken om projecten tot een succes te maken. En die vragen moeten voorafgaand en niet in de formele procedures worden gesteld. Er zijn punten te verdienen met vernieuwend denken. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook van gedurfde architectuur en nieuwe concepten.

De nu voorgeselecteerde partijen bij ‘t Burgje lopen voorop en durven samen met ons iets nieuws te doen. Ik geloof in die nieuwe benadering en de innovatiekracht en de ideeën die de bouwers en de ontwikkelaars in Nederland hebben. Wie volgt?

Jorrit Jan Eijbersen, wethouder gemeente Bunnik en tevens projectbestuurder ontwikkeling ‘t Burgje en bedrijfslocatie ontslakkengemeente.nl

Reageer op dit artikel