nieuws

Ketenaansprakelijkheid hoog op agenda Asscher

bouwbreed Premium

Ketenaansprakelijkheid hoog op agenda Asscher

Minister Asscher zet de bestrijding van uitbuiting van buitenlandse werknemers heel hoog op de Europese agenda. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap gaat hij zich onder meer inzetten voor uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

“Het uitgangspunt is gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Dit wordt geconcretiseerd in de Nederlandse inzet op het verminderen van de loonkosten tussen gedetacheerde en nationale werknemers via aanpassing van de detacheringsrichtlijn, een ambitieus platform tegen zwartwerk, de aanpak van brievenbusfirma’s en uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid.”

Tijdens het voorzitterschap kijkt de Inspectie SZW naar mogelijkheden hoe de handhaving van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers kan worden bevorderd.

Reageer op dit artikel