nieuws

Ik ben een van de eerste fit and proper bestuurders

bouwbreed

Ik ben een van de eerste fit and proper bestuurders

Hassan Najja (47) is op 1 oktober begonnen als directeur-bestuurder bij seniorenhuisvester SOR in Rotterdam. Hij is afkomstig van woningcorporatie Lefier in Groningen, waar hij directeur Maatschappelijk Presteren was. Daarvoor was hij onder meer manager bij een multinational, wethouder in Venray en directeur Mens en Maatschappij bij Wonen in Limburg. Sinds eind vorig jaar staat woningcorporatie SOR onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties.

Vanwaar deze overstap?
“Ik ben van Limburg naar Groningen gegaan waar ik meegewerkt heb aan de totstandkoming van een fusie tussen vier corporaties. In april ben ik benaderd met de vraag: bestuurder van SOR, zou dat iets voor jou zijn? In eerste instantie dacht ik: waarom zou ik? Ik was er niet mee bezig. Maar de combinatie van ouderen, wonen, zorg en een organisatie onder toezicht – ziel en zakelijkheid – maakt het een enorme uitdaging om er iets van te maken. De sollicitatieprocedure duurde wel vier maanden. Ik ben een van de eerste ‘fit and proper’ bestuurders. Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet per 1 juli is een ‘fit and proper’-test vereist voor bestuurders van woningcorporaties.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?
“Vooral mijn integrale kennis en ervaring: maatschappelijk, volkshuisvestelijk en financieel/bedrijfseconomisch. Ik heb ruime ervaring in het bedrijfsleven, bij corporaties en in het openbaar bestuur.”

Wat gaat u precies doen?
“Er ligt een ondernemingsplan en een herstelplan dat in afstemming met de toezichthouders is gemaakt. Zo willen we zakelijker en professioneler worden. Er is een transformatie-opgave voor verpleeg- en verzorgingshuizen waar we mee aan de slag gaan. Bij verzorgingshuizen worden door toedoen van het overheidsbeleid om wonen en zorg te scheiden de komende jaren veel huurcontracten opgezegd. We gaan kijken hoe we dat zorgvastgoed geschikt kunnen maken voor andere doeleinden. Ook willen we onze dienstverlening en de verbinding met onze huurders versterken. Aan het ondernemingsplan is een herstelplan gekoppeld met de financiële vertaling. Een belangrijk onderdeel is zorgen voor het halen van de verschillende financiële ratio’s.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?
“Een gezonde en professionele organisatie worden, waarbij we senioren in Rotterdam betaalbaar kunnen huisvesten. We willen dé seniorenhuisvester in de stadsregio Rotterdam en de Hoeksche Waard worden.”

Reageer op dit artikel