nieuws

Groningen als Deltawerk 2.0

bouwbreed Premium

Groningen als Deltawerk 2.0

De bouwopgave in het aardbevingsgebied in Groningen wordt de komende jaren enorm. Een mooie gelegenheid om de theorie over duurzaamheid op grote schaal in de praktijk te brengen, denkt kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Het bundelde de visie van een aantal duurzaamheidsexperts uit de bouw- en vastgoedsector in een tienpunten-actieplan. Michiel Maas

V olgens het kennisplatform is de aanpak een uitgelezen kans om de woningvoorraad in Groningen aardbevingsbestendig, circulair en all-electric te maken. Een soort Deltawerken 2.0, waarbij de opgedane kennis ook geëxporteerd kan worden. Het actieprogramma haakt in op het versterkingsplan dat de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, vorige week presenteerde. Directievoorzitter Hans de Jonge van Brink Groep ziet mogelijkheden door reguliere geldstromen van investeringen te koppelen aan de bedragen die NAM en overheid beschikbaar stellen voor de reparatie van schade door aardbevingen. Dat zo’n aanpak werkt, is al aangetoond: “De samenwerking in de regio Eindhoven, die in zo’n vijftien jaar tijd geleid heeft tot de internationaal geroemde High Tech Campus en de regio op de kaart heeft gezet als één van de smartest regions of the world. Groningen kan één van de duurzaamste regio’s van Europa worden als gekozen wordt voor een vergelijkbare aanpak op het terrein van duurzaamheid.”

Een aantal experts breekt een lans voor industrieel en demontabel bouwen, zoals Thies van der Wal van VBI. Hij adviseert om vooral te kijken naar flexibele nieuwbouw, afhankelijk van waar het staat en hoe het wordt gebruikt. “Werk gebiedsgericht, want we weten nu niet hoe mensen een gebouw over vijftig jaar gebruiken.”

Misschien moeten de woningen op de grootste gasbel van Europa zelfs wel all-electric worden. Babette van Loon van Alklima, leverancier van klimaatapparatuur, pleit voor nul-op-de-meterwoningen, maar kijkt ook verder. “Stimuleer en investeer nu in innovatie en samenwerking met de markt, onderwijs en wetenschap naar een smart grid -netwerk. Een slim netwerk dat autonoom monitort en stuurt.”

Hans Coenen van de Gasunie zet wel vraagtekens bij de grote nadruk op nul-op-de-meter. Verduurzaming is ook duur, stelt hij. Hij pleit voor een one-stop-shopvoor onafhankelijk verduurzamingsadvies aan Groningse woningeigenaren.

Reageer op dit artikel