nieuws

Gemeenten verdienen meer aan bouwgrond dan in 2014

bouwbreed

Gemeenten verdienen meer aan bouwgrond dan in 2014
Marktpartij mag onwillige grondeigenaar onteigenen

De opbrengst van de verkoop van bouwgrond door gemeenten is tot en met het derde kwartaal van dit jaar met 34 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

In totaal werd in 2015 voor 1170 miljoen euro aan bouwgrond verkocht. Een jaar eerder verkochten gemeenten bouwgrond voor een bedrag van 871 miljoen euro.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Financiële gegevens bouwgrondexploitaties’ van de TU Delft. De uitkomsten zijn gebaseerd op rapportages van gemeenten. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2014 pakken de grondverkopen van dit jaar nog voordeliger uit. De opbrengsten van grondverkopen vallen in de periode januari tot en met juni 2015 48 procent hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De gunstige ontwikkelingen schrijft onderzoeker Willem Korthals Altes toe aan het herstel van de woningmarkt.

Ondanks de stijgende lijn is het niveau van 2010 overigens nog niet bereikt. Terwijl de recessie reeds in volle gang was, verkochten gemeenten voor een bedrag van 1943 miljoen euro aan bouwgrond. De grondopbrengsten daalden daarna. In 2013 werd een dieptepunt bereikt. Dat jaar bedroeg de opbrengst 1435 miljoen euro, dat wil zeggen 27 procent minder dan in 2012. Naast de verkoop van bouwgrond viel ook de grondexploitatie dit jaar gunstig uit. Gemeenten realiseerden een positief saldo van 380 miljoen euro over de eerste drie kwartalen.

Ondanks de gunstige ontwikkelingen, waarschuwt de onderzoeker dat nog niet vast staat of aan het eind van het jaar ook daadwerkelijk een positief saldo overblijft. Het is eerder voorkwam dat, ondanks goede vooruitzichten, toch flink verlies werd geboekt omdat de situatie uiteindelijk minder gunstig uitpakte dan verwacht. “In 2015 zou dat weer kunnen gebeuren, omdat de boekhoudregels vanaf 2016 zijn aangescherpt en de effecten hiervan waarschijnlijk reeds zichtbaar zullen worden in de jaarrekening over 2015”, staat in een toelichting.

Een aanwijzing hiervoor is dat de aankoop van gronden dit jaar bijna twee keer zo duur uitpakte als in 2014. Toen trokken gemeenten 111 miljoen euro uit voor de aankoop van gronden; tot en met het derde kwartaal van dit jaar ging het reeds om 207 miljoen euro. Een andere signaal is dat ook de kosten van de aankoop van vastgoed en het bouw- en woonrijp maken van grond licht stegen, te weten van 473 miljoen euro in 2014 tot 500 miljoen euro dit jaar. Onderzoeker Korthals Altes tekent daarbij aan dat de lasten dit jaar weliswaar hoger waren dan in 2014, maar lager dan in de periode 2010-2013.

Reageer op dit artikel