nieuws

Europees offensief tegen uitbuiting

bouwbreed Premium

Europees offensief tegen uitbuiting

Het vrije verkeer van personen en dus ook van werknemers is een groot goed in de Europese Unie. Dat vinden ook onze eigen minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher en Eurocommissaris Sociale Zaken Marianne Thyssen. Maar je ogen sluiten voor uitwassen en daar niets aan doen, staat niet in hun woordenboek.

Het is toch raar dat slechts één op de vijf jongeren onder de 25 jaar een baan kan vinden, terwijl er nog 2 miljoen vacatures in de lidstaten van de EU zijn. Eurocommissaris Marianne Thyssen noemde deze cijfers vorige week tegenover studenten in Dublin. Zij wil er alleen maar mee aangeven dat vrij verkeer van werknemers goed is voor de werknemers, maar zeker ook voor lidstaten waarin sectoren kampen met tekorten op de arbeidsmarkt.

Ook weet zij dat er tegenkrachten zijn tegen het vrije verkeer. Die komen vaak uit de hoek van de mensen die bang zijn dat buitenlandse werknemers tegen lagere arbeidsvoorwaarden hun banen inpikken. Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit helpt mee, zo heet dat in politieke termen, aan een betere allocatie van arbeidskrachten.

Maar tegelijkertijd vindt Thyssen dat we niet de ogen moeten sluiten voor de negatieve kanten van arbeidsmobiliteit. Arbeidsmigranten kunnen kwetsbaar zijn voor misbruik en uitbuiting, families worden uit elkaar getrokken en op macroniveau kunnen lidstaten geconfronteerd worden met een brain drain en een snellere vergrijzing doordat jongeren massaal wegtrekken. Per lidstaat doemen verschillende problemen op. In Ierland bijvoorbeeld heerst de angst dat er een te groot beroep wordt gedaan op de sociale zekerheid. In landen als Zweden, Nederland en Frankrijk heerst de angst dat een enorme toevloed van goedkope, gedetacheerde werknemers een neerwaarts effect zal hebben op de collectieve arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld in de bouw. Thyssen neemt die angsten zeer serieus.

Al geruime tijd is het wachten op een evaluatie van de detacheringsrichtlijn en andere Europese regels over grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Die komt binnenkort, zo kondigt Thyssen aan. Hoogstwaarschijnlijk zit daar dan ook een pakket aanpassingen van de regels bij die volgens haar noodzakelijk zijn.

Voor werkloze werknemers denkt de Eurocommissaris aan een maatregel die het mogelijk maakt een uitkering mee te nemen naar een land waarin de kans op een baan groter is dan in eigen land. Dat mag nu al gedurende drie maanden. Thyssen wil daar zes maanden van maken. Uitvoeringstechnisch best lastig, maar het is mogelijk.

Voor grensarbeiders heeft ze ook een wijziging in petto. Die hebben bij werkloosheid recht op een uitkering in het woonland, ook al betaalt hij of zij premies in het ‘werkland’. Thyssen wil voorstellen om na een jaar werken het werkland verantwoordelijk te maken voor een eventuele werkloosheidsuitkering.

Verder werkt zij aan een voorstel om de lonen van gedetacheerde werknemers in lijn te brengen met de lonen van eigen werknemers. Daar zit nu soms een gat tussen van 30 procent, met alle oneerlijke concurrentie van dien. Volgens de Eurocommissaris geldt dat vooral in de bouw.

Kortom, Thyssen heeft een programma voor ogen dat als twee druppels water lijkt op de plannen van Lodewijk Asscher om de arbeidsmarkt te beschermen tegen uitwassen. Het komende halfjaar, als Nederland het voorzitterschap bekleedt, kunnen er nog mooie zaken gedaan worden in Brussel.

Reageer op dit artikel