nieuws

Deskundigen dringen aan op expertteam Binnenhof

bouwbreed Premium

Deskundigen dringen aan op expertteam Binnenhof

Bouw- en renovatiedeskundigen adviseren het kabinet om bij de renovatie van het Binnenhof experts vroegtijdig in te schakelen en het werk in een projectteam aan te pakken. Bouwers staan achter het plan van minister Blok (rijksdienst) om de bewoners van het Binnenhof te verhuizen. Architecten zijn niet overtuigt van die noodzaak.

Dat bleek tijdens een hoorzitting over het verbouwingsadvies in de Tweede Kamer. De bouwers en adviseurs staan positief tegenover het kabinetsplan om de gebruikers van het gebouwencomplex, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken, voor 5,5 jaar elders onder te brengen. Henk Bol van BAM noemde een scenario waarbij het Binnenhof in vol bedrijf blijft een “heilloze weg”. “Ik zou dat de Kamer ten stelligste ontraden.”

Verplaatsen

Bij het ministerie van Financiën was sprake van een heel snelle verplaatsing en terugplaatsing.

Ook André van der Zande, directeur van RIVM en als topambtenaar ooit betrokken bij de verbouwing van het ministeriegebouw van LNV, was duidelijk in zijn voorkeur. “Het resultaat van die verbouwing was goed, maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds spijt heb van de beslissing destijds om de gebruikers niet tijdelijk te verplaatsen.” Hij doelde vooral op de complexe situaties die ontstaan wanneer de politiek direct verantwoordelijk is voor het bouwproces. “We begonnen met een renovatie van een gebouw voor één ministerie, toen moesten er ineens twee ministeries met twee verschillende ingangen in het gebouw, en met een nieuw kabinet ging het weer terug naar één.” Bovendien bleek het volgens Van der Zande uitzonderlijk moeilijk om de veiligheid van het gebouw te waarborgen. “Het kan ook anders. Bij het ministerie van Financiën was sprake van een heel snelle verplaatsing en terugplaatsing.”

Opknippen

Bekijk het project niet als één monument.

De drie uitgenodigde architecten, Pi de Bruijn, Hans van Heeswijk en André van Stigt, zijn minder overtuigd van de noodzaak tot verhuizing. Zij pleitten voor een kortere voorbereidingstijd, maar wel in een projectteam, waarbij de aanpak wordt opgeknipt in verschillende delen. Van Heeswijk waarschuwde dat het project niet als één monument moet worden bekeken, “maar een als grote, aaneengebouwde groep van monumenten uit zeer verschillende bouwperioden met gebreken van verschillende aard en omvang”.

Voorbereiding

Het is in de bouw steeds gangbaarder om het hele gebouw al virtueel te bouwen.

Ook de bouwers pleitten voor een grondige voorbereiding. Hans de Jonge van Brink Groep denkt dat een integraal bouwproces kan werken, maar wel als de processen anders worden ingericht. “Dat is nu nog niet zo. Ketenintegratie vereist een andere, meer terughoudende manier van opdrachtgeversschap. En dan kijk ik u aan”, wees hij naar de Kamerleden. Ton Vaags van J.P. Van Eesteren adviseerde om in de voorbereiding iedere hoek van het complex in kaart te brengen. “Het is in de bouw steeds gangbaarder om het hele gebouw al virtueel te bouwen.” Volgens Vaags wordt het bouwproces sterk versneld als een projectleider een volledig mandaat krijgt van het parlement. Daar werd door de Kamerleden smakelijk om gelachen.

Reageer op dit artikel