nieuws

Commentaar: Goed voorbeeld

bouwbreed

Commentaar: Goed voorbeeld

Al jaar en dag is het kleine en middelgrote ondernemingen een doorn in het oog dat zij tot soms wel drie maanden op hun geld moeten wachten. Zeker in de crisistijd was dat ronduit bedreigend voor hun voortbestaan.

Zij moesten noodgedwongen bank van lening spelen voor grote bedrijven die het leverancierskrediet ronduit misbruikten voor hun eigen werkkapitaal. Die mkb-bedrijven konden op hun beurt weer nauwelijks aan werkkapitaal komen, omdat de banken op hun centen zaten. Het leidde tot financiële problemen bij die bedrijven en in een enkel geval aanwijsbaar tot faillissement. In elk geval heeft het ervoor gezorgd dat mkb-bedrijven nauwelijks ruimte voor investeringen hadden.

Niet voor niets heeft de Europese Unie heel snel een richtlijn geproduceerd die overheden en bedrijven verplicht om binnen dertig dagen te betalen met een uitloop naar zestig dagen. Van die verplichting is in het business-to-business-verkeer overigens wat makkelijker af te wijken in onderling overleg. In Nederland is de richtlijn heel snel door toenmalig minister van Economische Zaken Maxime Verhagen geïmplementeerd.

Wellicht dat die praktijk nu gaat veranderen. Vier grote bedrijven, waaronder Heineken en Jumbo, hebben besloten hun kleine leveranciers binnen dertig dagen te betalen. Het is een goed voorbeeld en gehoopt mag worden dat andere bedrijven, en ook de lagere overheden, dat zullen volgen. De eerste signalen zijn niet positief voor het mkb. ‘s Lands grootste bouwer BAM heeft al laten weten vooralsnog niet te willen meedoen. Volgens de eenzijdige algemene voorwaarden wordt betaald na 45 dagen na einde maand. In de praktijk kunnen bedrijven dus wel eens 75 dagen op hun geld moeten wachten.

Afgezien van het feit dat wettelijk gezien bedrijven alleen in onderling overleg kunnen afwijken van betalingstermijnen, zou BAM zelf ook niet blij moeten zijn met dergelijke betalingstermijnen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, is hierop zeker van toepassing.

Reageer op dit artikel