nieuws

Alders: Burger centraal in aanpak bevingschade

bouwbreed

Alders: Burger centraal in aanpak bevingschade

Hans Alders, de nationaal coördinator Groningen, wil in januari beginnen met de oprichting van bouwwinkels in alle woonkernen in het centrum van het aardbevingsgebied. Alders wil snel doorpakken met het versterken van woningen en gebouwen, maar daarbij moet de burger de regie krijgen. Dat bleek tijdens de presentatie van zijn meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’.

“De burger staat centraal”, stelde Alders. In zijn visie moeten alle maatregelen om de huizen in Groningen aan te pakken beginnen bij de bewoners. “Je kunt nog zoveel analyseren, maar het gaat om iemands huis. Dat betekent dat je letterlijk bij iedereen zult moeten aanbellen en vragen: hoe zou je het willen hebben. Je kan niet zeggen: ik kom hier dit en dat doen.” Volgens Alders moet die aanpak voor zowel koop- als huurwoningen gelden. “Bij huurwoningen gaat het echt niet sneller: de bewoner beslist.”

In zijn presentatie had Alders ook kritiek op de aanpak van minister Kamp (EZ) en het Centrum Veilig Bouwen (CVW) die voor 2016 drieduizend woningen willen versterken. Gisteren maakte Kamp bekend dat dat getal niet gehaald wordt. Volgens Alders is een dergelijk streefgetal weinig zinvol. “Plannen is schier onmogelijk. Alleen bij corporatiewoningen kunnen we aangeven hoeveel woningen we kunnen aanpakken.”

Alders wil niet wachten op nieuwe onderzoeken en de uitkomst van het hoger beroep van de NAM tegen de uitspraak dat ze ook aansprakelijk zijn voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. Vanaf begin 2016 worden in de woonkernen rondom Loppersum, het centrum van het bevingsgebied, bouwwinkels ingericht waarin medewerkers van de nationaal coördinator Groningen samen met de burgers rond de tafel gaan om een aanpak te bespreken. “Dat gaat massaal gebeuren en zal ongekend arbeidsintensief zijn”, voorspelde Alders. Maar die aanpak is hard nodig. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar hier hebben de paarden wel heel hard gelopen.”

Loppersum

Bij de aanpak wordt “van binnen naar buiten” gewerkt. Allereerst komt het gebied met de meeste schade, rond Loppersum, aan bod. Daarna zal de ring daaromheen worden aangepakt.

Voor bewoners met schade die in de clinch liggen met de NAM, komt een geschillenregeling. Afgesproken is dat de NAM zich bij de uitspraken van een onafhankelijk arbiter zal neerleggen. De bewoner kan altijd nog in beroep bij de rechter.

Met deze plannen grijpt Alders het roer van de aanpak in Groningen. Onder bewoners heerst veel cynisme over de aanpak tot nu toe, en de Groningers zijn het geloof in de overheid en de NAM allang kwijt. Woordvoerders van de belangverenigingen van Groningse burgers reageren gematigd positief op de plannen van Alders. Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging noemt het plan tegenover de NOS hoopgevend. “Maar het zal de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt, omdat er niets concreets over de reductie van gaswinning instaat.”

Voor eind december moet het conceptprogramma door de minister en overheden zijn goedgekeurd.

Reageer op dit artikel