nieuws

Woonvisie gemeenten basis voor afspraken

bouwbreed Premium

Woonvisie gemeenten basis voor afspraken

Gemeenten zullen er bij het opstellen van hun woonvisie rekening mee moeten houden dat concrete afspraken met corporaties en huurders mogelijk zijn. Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet zijn prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie verplicht als er een woonvisie ligt.

Op zich zijn prestatieafspraken niet nieuw. Sommige gemeenten maken ze al jaren met hun corporaties. Nu gaat de woonvisie het uitgangspunt bieden voor de afspraken. Daarom is het belangrijk dat de woonvisie voldoende aanknopingspunten geeft voor concrete afspraken.

Nieuw is ook dat huurders betrokken moeten worden bij de afspraken. De corporatiesector vindt dat een goede zaak. De huurders legitimeren volgens de sector het werk van de gemeenten en corporaties. Ook zorgen ze voor draagvlak voor de plannen.

Reageer op dit artikel