nieuws

Vernieuwbouw maakt woningen in Hof van Egmond weer van deze tijd

bouwbreed

Vernieuwbouw maakt woningen in Hof van Egmond weer van deze tijd

Corporatie Pré Wonen uit Velserbroek laat een complex sociale huurwoningen in Haarlem uit de jaren twintig van de vorige eeuw rigoureus renoveren. Alleen de buitengevel blijft behouden.

De 162 woningen stammen uit de jaren 1924-1926 en staan bekend onder de naam Hof van Egmond. De bouwstijl wordt een sobere uitvoering van de Amsterdamse School genoemd. Haarlem zette de panden op de gemeentelijke monumentenlijst. Ze verkeren echter in een slechte staat door verzakkingen in de funderingen. De installaties voldoen evenmin en de woningen zijn te klein, gemeten naar de eisen van deze tijd. De oplossing: alles weg op de monumentale voor- en zijgevels en schoorstenen na.

Op de vrijgekomen plaats maakt Van Lith Bouwbedrijf uit Beverwijk, geselecteerd op basis van design-and-buildmethode, een nieuwe woning naar een ontwerp van AG Architecten uit Haarlem. Pré Wonen, aannemer, ontwerper en installatieadviseur werkten het plan van de bouwer in een bouwteam uit. De keuze viel op het ‘Vernieuwbouwconcept’ van Xella, een variant op het Ytong CascoSysteem. Aqua Tech Duurzaam Installatie Advies uit Egmond aan den Hoef en installateur Schouten Techniek uit Zwaag hielpen mee om de nieuwe woningen energieneutraal te maken. Het energielabel verschuift van F naar minimaal A.

Optoppen

Door in de bouwdiepte te variëren en de vier hoeken op te toppen, ontstaat woningdifferentiatie die de leefbaarheid van de wijk ten goede komt, zegt George Polman van AG Architecten. De monumentale gevels worden nageïsoleerd. Daarachter komt een nieuwe woning met een epc van maximaal 0,4. Overal in de woning komt lagetemperatuurvloerverwarming en een elektrische warmtepomp die is aangesloten op een bodemwisselaar. Op het dak komen twaalf zonnepanelen. De bewoners zijn daarmee verzekerd van warm tapwater, verwarming en ventilatie. Wie daar niet genoeg aan heeft kan naar energie neutraal door één of twee sets van zes panelen bij te huren. In de ramen wordt de oorspronkelijke roede-indeling hersteld met HR++-beglazing. De gevel wordt weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Gevel en woning worden met elkaar verbonden om te voorkomen dat de gevel nog verder wegzakt.

De corporatie denkt met het vernieuwbouwconcept de exploitatieproblemen voor te blijven die soms bij meer traditionele renovaties ontrstaan. Xella merkt op dat corporaties met het Ytong CascoSysteem kunnen variëren met de grootte en de indeling van woningen. Een casco kan binnen een dag worden opgebouwd uit voorgefabriceerde dragende wanden, standaard elementen en in de fabriek op maat gezaagde paswanden. De bijzonderheden van deze aanpak zijn beproefd in de vernieuwbouw van zes proefwoningen. Het resultaat moest tevens de aanvankelijk sceptische bewoners enthousiast maken voor de verbetering.

Reageer op dit artikel