nieuws

Veel natuurgeld in Noord-Holland

bouwbreed Premium

Veel natuurgeld in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland investeren in 2016-2020 ruim 173 miljoen euro in groene projecten.

Het gaat om 114 projecten en tien subsidieregelingen.

Dit staat in het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) 2016-2020 dat onderdeel is van de Agenda Groen en dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De ambities in het PMG sluiten aan bij het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’. Er wordt volop ingezet op de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

“Ook voor de komende jaren wil GS een flinke impuls geven aan de uitvoering van het PMG, zoals het onverkort aanleggen van het NNN en het aanleggen van natuurbruggen en natuurverbindingen. Maar ook het bevorderen van de biodiversiteit is een prioriteit, net als het meer toegankelijk maken van de provinciale groenstructuur voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten. Dat draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving”, zegt gedeputeerde Tjeerd Talsma. Provinciale Staten nemen in november een besluit.

Reageer op dit artikel