nieuws

Tenderkosten vragen om proportionele vergoeding

bouwbreed Premium

Tenderkosten vragen om proportionele vergoeding

Inschrijvers zijn steeds meer geld kwijt aan de tenderkosten. Daarom is een vergoeding voor die kosten een must, stelt MKB Infra in een manifest.

UAV-gc, dbfm, systems engineering, emvi, best value procurement en toepassing van allerlei ladders, het zijn allemaal zaken die de kosten voor inschrijvers fors hebben doen stijgen. MKB Infra vindt dat vanuit het proportionaliteitsbeginsel een vergoeding op zijn plaats is.

In de Aanbestedingswet heeft de wetgever bepaald dat een aspect dat in het kader van proportionaliteit moet worden afgewogen een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving is. In de Gids Proportionaliteit is dat vertaald in een vergoeding als een deel van de opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving te kunnen indienen. Daarnaast staat in de gids dat “wanneer het onvermijdelijk is dat er verhoudingsgewijs aanzienlijke kosten per inschrijving gemaakt moeten worden, het proportioneel is om een inschrijver daarvoor een vergoeding te geven”.

MKB Infra vindt dat te beperkt. Uit proportionaliteitsoogpunt zou bij elke aanbesteding een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt omtrent de vergoeding van hoge kosten van inschrijving, waarbij uniformiteit in het bijzonder gewenst is. Op basis daarvan vindt MKB Infra een vergoeding al verdedigbaar vanaf twee inschrijvingen.

Inschrijfsommen

Het beste is volgens de branche-organisatie om een vaste tabel te hanteren, die de hoogte van de tendervergoeding weergeeft als percentage van de gemiddelde inschrijfsommen. Een simpel RAW-bestek op laagste prijs behoeft daarbij geen vergoeding te krijgen. Bij emvi-aanbestedingen loopt dat percentage af van 1,5 bij inschrijfsommen tot 200.000 euro naar 0,3 boven 2 miljoen euro. Bij UAV-gc en design & construct-contracten loopt de vergoeding van 2 procent tot 200.000 euro naar 0,6 procent boven 2 miljoen euro. De hoogste vergoeding moet dan gegeven worden bij best value procurement, van 1,5 procent boven 1 miljoen euro, aflopend naar 0,9 procent boven 5 miljoen euro.

MKB Infra stelt wel een beperking voor van het aantal partijen dat een vergoeding kan krijgen. Bij onderhandse aanbestedingen zou dat tot en met maximaal de vijfde inschrijver moeten, bij openbare aanbestedingen tot maximaal de zevende. Uiteraard behoeft de uiteindelijke winnaar geen vergoeding te krijgen.

Volgens MKB Infra is het voor opdrachtgevers ook aantrekkelijk om zo te handelen. Daarmee stimuleren ze meer concurrentie binnen het mkb.

Reageer op dit artikel