nieuws

Stroomversnelling: Maak Groningen nom

bouwbreed Premium

Stroomversnelling: Maak Groningen nom

Heel Groningen moet van het gas af, vinden de partijen achter De Stroomversnelling. Om dat mogelijk te maken moet er een gebouwgebonden oplossing voor financiering van nul-op-de-meterrenovaties komen, vinden zij.

Vooral particulieren hebben een financieel steuntje in de rug nodig voor ze tot nom-renovatie overgaan, schrijft de Taskforce Financiering van Vereniging de Stroomversnelling aan Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. De “gebouwgebonden oplossing” die de taskforce voorstaat is een juridische entiteit die de investering van de renovatie financiert en in ruil daarvoor van de particuliere eigenaar van de woning een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding – ook wel Energie Prestatie Rekening genoemd – is gelijk aan of lager dan de oude energierekening en wordt bij een verhuizing overgenomen door de nieuwe eigenaar.

Netwerkbedrijf

Een gebouwgebonden oplossing waarbij het netwerkbedrijf de inning van deze vergoeding faciliteert via een vorm van va strecht, acht de taskforce het meest kansrijk. “Een netwerkbedrijf heeft via de energiemeter al een relatie met de woning. Deze oplossing is bovendien het best landelijk op te schalen én biedt de markt alle ruimte.”

De taskforce, die naast leden van de Stroomversnelling bestaat uit vertegenwoordigers van banken, adviseert Alders om de ontwikkeling van de gebouwgebonden oplossing voor financiering te ondersteunen.

Volgens De Stroomversnelling staan er in Nederland in totaal zo’n 3,5 miljoen woningen die geschikt zijn voor een industrieel vervaardigd nom-renovatieproduct. De helft hiervan is in particulier eigendom. Uit onderzoek van Platform31 blijkt dat een derde van de huiseigenaren graag een aanbod ontvangt voor een nom-renovatie.

Deze zomer werd bekend dat acht woningcorporaties in het Groningse aardbevingsgebied 1650 huurwoningen gaan versterken en opwaarderen tot nul-op -de-meter. Dit gaat zo’n 110.000 euro per woning kosten, schreef Cobouwdestijds. Het versterken komt voor rekening van de NAM. De corporaties dragen tussen de 25.000 en 30.000 euro bij, de meerkosten van het nul-op-de-meter maken.

Reageer op dit artikel