nieuws

Schijndelse belt verandert in landschap

bouwbreed Premium

Schijndelse belt verandert in landschap

Aannemer F.P.H. Ploegmakers uit Vinkel werkt het laatste deel van de gesloten stortplaats Vlagheide in Schijndel af met een bovenafdichting uit onder meer Trisoplast, een minerale afdeklaag van de gelijknamige leverancier uit Velddriel.

Vlagheide is met zijn oppervlakte van ruim 42 hectare een van de grotere stortplaatsen. Daarvan is een kleine 16 hectare al in 1999 afgedicht. De resterende 26 hectare wordt nu in evenveel weken ook afgewerkt. Met een tempo van ruim 1 hectare per week zou het werk halverwege volgend jaar gereed moeten zijn, rekent Eugène Timmermans van Trisoplast voor. De stortplaats is sinds 2004 gesloten. Op termijn verandert Vlagheide in een nieuw landschap. Daarvoor wordt zo’n 120.000 ton aan grond en secundaire bouwstoffen aangevoerd.

De definitieve bovenafdichting bestaat uit een laag van 7 centimeter Trisoplast met een 2 millimeter dik HDPE-folie erover waarop een drainagemat voor hemelwater en afdekgrond komt te liggen. De leeflaag bestaat uit 0,55 meter grond van industriële klasse en 0,35 meter grond volgens de klasse AW/wonen. Op die manier ontstaat een bovenafdichting van ruim 1 meter dik.

Aanbrengen

De menging van Trisoplast gebeurt op locatie. Aan elke ton zand wordt 130 kilo bentoniet en 2,6 kilo polymeer toegevoegd. Een graafmachine met een 3 meter brede bak brengt het mengsel in stroken van 7 tot 10 meter breed aan. Daarna wordt het verdicht met een lichte wals of een trilplaat. Het materiaal voegt zich naar de vorm van de ondergrond. De afdichting wordt ingezaaid met graszaad.

Trisoplast is volgens Timmermans wat zandig en plakkerig en kan zich mede daardoor zelf herstellen. Het materiaal heeft een spinnewebachtige gelstructuur. Anders dan bij zwart landbouwplastic sluiten gaten vanzelf waardoor de stortplaats vloeistof- en gasdicht blijft. Stortgas kan alleen via de voorgeschreven afvoeren ontwijken.

Ploegmakers verwijdert een deel van de bestaande stortgasdrainage en knapt die op met nieuwe onderdelen. De aannemer sluit de hemelwaterafvoeren van de nieuwe bovenafdichting aan op de bestaande waterzuivering. Ook brengt hij duikers aan en legt hij een werkweg en wandelpaden aan. De weegbrug en andere specifieke onderdelen die aan het gebruik van de stortplaats herinneren, verdwijnen eveneens. De bestaande stemlaag wordt geëgaliseerd, in profiel gebracht en verdicht.

In 2017 draagt het stadsgewest ’s-Hertogenbosch de afgewerkte locatie voor eeuwigdurende nazorg over aan de provincie Noord-Brabant.

Reageer op dit artikel