nieuws

Reparatie van beton ingedeeld in klassen

bouwbreed Premium

Reparatie van beton ingedeeld in klassen

Betonreparateurs gaan anders werken met de nieuwe CUR-Aanbeveling 118:2015 in de hand, verwacht Erwin Vega van SBRCURnet.

CUR-Aanbeveling 118:2015 behandelt de specialistische instandhoudingstechnieken en de reparatie van beton. De aanbevelingen sluiten aan op de bepalingen van NEN-EN 1504 over de producten en systemen voor bescherming en reparatie van betonconstructies. Aanbeveling 118:2015 verduidelijkt delen van deze norm en geeft er aanvullende eisen op.

“De aanbeveling moet de onduidelijkheid en de verwarring wegnemen die heersen over de regelgeving, respectievelijk de te stellen eisen aan de materialen die betonreparateurs gebruiken en hoe ze hun werk doen”, zegt Vega.

De nieuwe aanbeveling deelt reparaties in drie klassen in: esthetische, tech­nische en constructieve betonreparatie. Elk van deze reparaties stelt bijzondere eisen aan het onderzoek, de bestek- en contractfase en het herstel. “Vroeger wilde het nog wel eens gebeuren dat beschadigd beton klasse B65 werd gerepeareerd met beton van klasse B25”, zegt Vega. Dat verschil in materiaalkwaliteit kan het ontstaan van nieuwe schade in de hand werken. Mede daardoor stelt de aanbeveling bijzondere eisen aan de mortels waarmee reparaties worden uitgevoerd.

Ingrijpend

Betonreparateurs kunnen in de aanbeveling lezen hoe ze in bepaalde situaties te werk moeten gaan. In het geval van esthetische reparatie adviseert 118:2015 bijvoorbeeld hoe ver een beschadigde plek moet worden uitgehakt.

Zo gaat het ook met technische reparatie van beschadigingen waarbij de wapening vrijkomt maar nog niet is aangetast. In zo’n geval kan het raadzaam zijn om een expert in te roepen die advies geeft over het vervolg. Constructieve reparatie is het meest ingrijpend. Dat is nodig voor constructies waarvan de wapening is aangetast en moet worden kaal gebikt en mogelijk van extra wapening moet worden voorzien. Ook hier wijst de nieuwe aanbeveling op de noodzakelijke inbreng van een deskundige.

Verder krijgt het denken in risico’s ook aandacht door eisen te stellen aan zowel de beton­repa­ra­ties als het betonreparatiebedrijf.

De nieuwe aanbeveling vervangt de CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55. De samenstelling duurde ruim drie jaar. Betonreparateurs waren aanvankelijk wat sceptisch over 118:2015, zegt Vega. Toch werkten ze actief mee aan de regels, omdat ook zij de mening deelden dat er behoefte was aan nadere uitleg voor specifieke Nederlandse zaken of gebruiken.

Reageer op dit artikel