nieuws

Opdrachtgevers blijer met Aanbestedingswet dan aannemers

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers blijer met Aanbestedingswet dan aannemers

Opdrachtgevers zijn veel positiever over de Aanbestedingswet dan opdrachtnemers. Die worden juist hoe langer hoe kritischer, blijkt uit onderzoek van MKB Infra.

In het onderzoek, uitgevoerd door USP, komt naar voren dan de gemiddelde beoordelingen van opdrachtnemers over gemeenten, waterschappen en provincies zijn gedaald. Alleen voor Rijkswaterstaat is een betere beoordeling weggelegd.

Opdrachtgevers en aannemers denken ook totaal verschillend over mogelijke positieve effecten van de Aanbestedingswet. Voor 22 procent van de opdrachtnemers en 54 procent van de opdrachtgevers heeft de Aanbestedingswet geleid tot meer uniformiteit van de aanbestedingsprocedures. Dat betekent bij de aannemers een daling en bij de opdrachtgevers een stijging. Bijna niemand ziet een daling van de administratieve lasten als effect.

Ook op andere punten zien opdrachtnemers negatieve punten toenemen. Dankzij emvi zijn bijvoorbeeld de totale offertekosten gemiddeld 63 procent gestegen. Een vergoeding voor die kosten is eerder uitzondering dan regel. En als er al een vergoeding wordt gegeven, dan staat die niet in verhouding tot wat van inschrijvers wordt gevraagd. Opdrachtgevers denken dat zij hun zaakjes op dit punt wel op orde hebben.

Opdrachtnemers nemen daarnaast waar dat onnodig clusteren weer toeneemt, ook al is dat verboden. In de tweede helft van vorig jaar zagen zij een positieve ontwikkeling. Het aandeel van onnodig clusteren was afgenomen. Inmiddels neemt het echter weer toe. Meer dan een kwart van de opdrachtnemers ziet onnodige clustering optreden tegen 18 procent in de tweede helft van 2014. Vooral gemeenten hebben er een handje van.

Op het gebied van de selectiecriteria zijn er ook nog de nodige klachten. Bijna twee derde van de opdrachtnemers ziet aanbestedingen voorbijkomen die ze wel hadden kunnen uitvoeren, maar waar ze vanwege de selectiecriteria niet aan mee mochten doen. Bijna de helft van de disproportionele eisen komt bij gemeenten vandaan. De andere aanbestedende diensten zitten rond de 16 procent.

De overall conclusie is dan ook dat een echte doorbraak ten voordele van het mkb, een van de doelstellingen van de Aanbestedingswet, nog steeds niet gerealiseerd is. Enigszins positief is de forse verschuiving in de richting van meer onderhands aanbesteden. Dat scheelt kosten en geeft lokale en regionale bedrijven meer kansen.

Reageer op dit artikel