nieuws

Omgevingsvisie bundelt 63 visies

bouwbreed Premium

Een integrale visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving van Nederland, dat moet de Omgevingsvisie worden. Daarin worden 63 al bestaande visies gebundeld.

In 2018 moet de Nationale Omgevingsvisie van kracht worden. Dat moet dan het uitgangspunt voor al het omgevingsbeleid in Nederland worden. Volgens plaatsvervangend programmaleider Hanna Lára Pálsdóttir wordt daarbij wel aangesloten op al bestaande visies, zoals het Milieubeleidsplan, het Waterplan en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

“Thema’s die we van belang vinden, zijn bijvoorbeeld de energietransitie, hoe we omgaan met waterbeleid, gezondheid en hergebruik van ruimte. Heel veel visies zijn afgelopen jaren up-to-date gemaakt. Dat hoeven we niet over te doen. We kijken wel of ze consistent zijn”, aldus Pálsdóttir.

Die ambitie wordt al bij voorbaat in twijfel getrokken door het Interprovinciaal Overleg in de persoon van voorzitter Johan Remkes. Die nam vorige week al een voorschot op de nationale visie door te adviseren die beperkt te houden. Achtergrond voor hem is dat het ruimtelijk beleid is gedecentraliseerd naar de provincies.

De Nationale Omgevingsvisie is ook inderdaad alleen maar bindend voor het rijk. Uiteindelijk wordt verwacht dat die wel gaat doorwerken in de provincies. Daartoe zitten er twee projectleiders van provinciale omgevingsvisies in het nationale programmateam.

Reageer op dit artikel