nieuws

Natuurclubs willen rem op kustbouw

bouwbreed Premium

Natuurclubs willen rem op kustbouw

Natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de explosie aan recreatiebouw in duinen en op stranden. Door het gebrek aan regie en visie op de ontwikkelingen vrezen ze een vergaande verrommeling van het relatief ongerepte duin- en kustgebied met duinlodges, strandvilla’s en appartementen.

Milieu- en natuurorganisaties als Natuurmonumenten, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse milieufederaties en Stichting Duinbehoud zijn gezamenlijk een actie gestart om met burgers lokale overheden te bewegen tot een betere bescherming van het kustgebied. “Want het ontbreekt vooral de gemeenten aan daadkracht om hun kustgebieden vrij te houden van slechte bouwplannen”, zegt regiomanager Gert de Groot van Natuurmonumenten. “Laat ik voorop stellen dat wij als natuurorganisaties niet principieel tegen de ontwikkeling van nieuwe recreatieparken zijn. Er zijn ook projecten waarover goed is nagedacht en die alleen gebruikmaken van voormalig landbouwgebied achter de duinenrij. Het probleem is juist dat er steeds meer plannen komen voor bouw in het duingebied of zelfs op de stranden.”

“Juist die vormen van recreatiebouw zijn een bedreiging voor het hele systeem van water, strand en duin”, vindt De Groot. “Dit soort projecten verstoren dat systeem. We zien steeds vaker plannen voor zogenaamde strandhuisjes, waarbij het in feite om forse, permanente villa’s gaat. Het betekent een achteruitgang in landschappelijke kwaliteit.”

Was voorheen de rijksoverheid nog een sturende partij in de kustontwikkeling, tegenwoordig wordt veel overgelaten aan de gemeenten, ziet De Groot. “En gemeentebesturen hebben maar al te vaak een horizon van slechts vier jaar en zitten permanent krap bij kas. Daardoor gaan ze maar al te makkelijk mee in wilde plannen van projectontwikkelaars.”

“Een voorbeeld daarvan is het Sophiastrand bij Kamperland. Recreatieontwikkelaar Roompot kreeg daar toestemming om tientallen strandvilla’s neer te zetten, waardoor de kwaliteit van het strand enorm is verslechterd. Het strand is openbaar gebied, maar de open ruimte is veranderd in een recreatiepark. De procedure die de gemeente heeft gevolgd, rammelt aan alle kanten, maar de provincie wil de situatie niet meer veranderen omdat de huizen al gebouwd zijn.”

Druk

Met de publieksactie willen de natuurorganisaties dat de druk op gemeenten wordt opgevoerd. “Het ontbreekt aan een integrale visie op hoe het Nederlandse kustgebied er over tien jaar uit moet zien. En als er niets gebeurt, zien projectontwikkelaars een kans om plannen te realiseren die het landschap en de natuur permanent verwoesten.”

Niet alleen bij de natuurorganisaties klinkt protest tegen de honger van projectontwikkelaars. Ook toeristen en bewoners van de kuststreek zien de ontwikkelingen met lede ogen aan. Maar ook de recreatiebranche zelf is niet onverdeeld gelukkig met de ontwikkeling. Zo protesteerde de Recron, de brancheorganisatie van recreatieondernemers, dit voorjaar nog hevig tegen het plan om een eilandenrijk te bouwen bij de Brouwersdam. De ondernemers betogen dat de nieuwbouw ervoor zorgt dat de bestaande recreatiegebieden onvoldoende worden benut. Vorige maand maakte de Recron nog bezwaar tegen de bouw van ‘strandslaaphuisjes’ op het strand van Schouwen-Duiveland.

Volgens voorzitter Ed Troost van de regionale Recron-afdeling moeten de Zeeuwse stranden zo ongerept mogelijk blijven, omdat het mooie uitzicht en de strandbeleving voor toeristen de belangrijkste trekkers zijn. “De lange kustlijn, met gevarieerde stranden en duinpartijen, is een uniek verkoopargument van Schouwen. Op de omringende eilanden bouwt men op de stranden. Door iets níet te doen, word je in toenemende mate uniek”, schreef hij in een brief aan de gemeenteraad van Schouwen.

Lees meer over de actie Bescherm de kust 

Reageer op dit artikel