nieuws

Megaschikking na derivatenschade

bouwbreed Premium

Megaschikking na derivatenschade
NLD-20040216-ROTTERDAM: Vrouwe Justitia op het voormalige Gerechtgebouw in Rotterdam aan de Noordsingel. Hier is nu de Raad voor de Kinderbescherming in gevestigd.ANPFOTO KOEN SUYK

ABN Amro heeft voor 55 miljoen euro geschikt met Vestia inzake de derivaten die de bank aan Vestia verkocht en de corporatie bijna de kop kostten. 

Dat hebben de bank en de corporatie maandag bekendgemaakt. Vestia kwam in 2012 in de problemen, omdat zij niet meer over genoeg geld beschikte om onderpand te storten wegens de negatieve marktwaarde van de uit de hand gelopen derivatenportefeuille. Om een faillissement van Vestia af te wenden zijn op 18 juni 2012 de derivaatcontracten met tien banken voor een bedrag van bijna 2 miljard euro afgekocht. Een deel van dit bedrag, te weten 674 miljoen euro, werd als lening ter beschikking gesteld door toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, dat hiervoor een saneringsheffing oplegde aan de andere Nederlandse woningcorporaties.

Rechter

Vestia probeert sinds het derivatendrama de schade te verhalen op de verantwoordelijken. Dat kan via schikkingen, maar ook via rechtszaken. “Waar mogelijk treffen wij voor Vestia aanvaardbare schikkingen. Procedures voor de rechter zijn kostbaar, vergen veel doorlooptijd en de uitkomsten zijn lang niet altijd gewis”, aldus de Rotterdamse corporatie.

Het derivatendebacle werd in 2012 opgelost mede dankzij een forse saneringsbijdrage van de collegacorporaties. Vestia gaat de 55 miljoen euro niet direct terugsluizen naar andere corporaties. “Volgens het saneringsbesluit zal na vijf jaar, respectievelijk aan het einde van de saneringsperiode worden bepaald of Vestia een deel hiervan kan terugbetalen”, aldus Vestia.
Vestia begon voor 2005 al derivaten te kopen van ABN Amro en Fortis, dat later zou fuseren met ABN Amro. Later gingen nog elf banken aan Vestia derivaten verkopen. Het grootste deel van de derivatenportefeuille kwam van Deutsche Bank. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zag er geen kwaad in. 

Rond 2009 begon ABN Amro zich zorgen te maken over de grootte van de derivatenportefeuille en werd besloten te stoppen met de verkoop van nog meer derivaten. Na de val van Vestia komt bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van ABN Amro nog in het nieuws als blijkt dat hij “not amused” is dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw het hypotheekrecht op het totale bezit van Vestia heeft gevestigd.

Reageer op dit artikel