nieuws

Lezerspanel: Dik Wessels slaat de plank mis.

bouwbreed Premium

Lezerspanel: Dik Wessels slaat de plank mis.

Ons lezerspanel boog zich deze keer over de vraag: ‘Dik Wessels slaat de plank mis als hij  zegt dat de druk van de aandelenmarkt prijsduiken veroorzaakt’. Het merendeel, 58%, was het met deze stelling eens, 42% kon zich er niet in vinden.

Oneens:

Eric Hogenbirk
Eigenaar Hogenbirk Bouwadvies

Het is lastig om bij een ander in de keuken te kijken. Als je deze verschillen bij een inschrijving ziet, moet je jezelf afvragen of het wel helemaal klopt. Ik vind de reactie van de heer Wessels prachtig en in mijn beleving terecht. Maar het is moeilijk om de hand in eigen boezem te steken en te zeggen: ik heb een fout gemaakt. Liever leggen we de schuld bij iemand anders. Laten we eerlijk zijn, bij een inschrijving ben je er zelf met je volle verstand bij. Als de risico’s te groot zijn, schrijf dan niet in, of reken hier een goede prijs voor, waarmee het risico teniet wordt gedaan. Wat is het leven toch simpel!

Gijs Buijs
AFNL en algemeen directeur/partner MKB Advies Buijs

Bedrijven moeten scoren onder druk van de aandelenkoers.

Harmen Smid
Voorzitter hoofddirectie Cementbouw

Wellicht is de uitspraak iets te ongenuanceerd, maar er zit zeker een kern van waarheid in. Helaas heerst op de beurs de waan van de dag en hebben bedrijven in het nauw goednieuwsberichten nodig om het aandeel te steunen om verdere problemen te vermijden (vaak: uit te stellen). Dit leidt tot kortetermijnfocus en opportunisme, waarbij de langetermijneffecten soms genegeerd worden. Dit heeft zijn weerslag op de greediness om sommige projecten koste wat het kost binnen te halen.

Herman den Boeft
Algemeen directeur/partner Ardee

Ik denk dat ik Dik Wessels gelijk moet geven. Ik was ooit als vestigingsdirecteur werkzaam bij een onderneming die beursfonds werd. Ervoor: een gezonde reserve in de onderneming om tegen een stootje te kunnen. Erna: alles inleveren ten faveure van de stand der aandelen. Het nieuwe jaar beginnen zonder reserves, dus werk kopen (met verlies). Dat was nog in de tijd van het vooroverleg dat later bouwfraude is gaan heten. Ervoor: het overleg behoedde voor grote uitglijders. Erna: zoals Dik Wessels zegt: ongecontroleerd prijsduiken. Controle bij de interne onderhanden werken waardering. Hoe doen accountants en juristen dat eigenlijk? Omdat ze niet aan de beurs genoteerd zijn?

Hans Koelen
Accountmanager Teka Kranen

De heer Wessels weet als geen ander hoe de achtbaan van de aandelenwereld eruit ziet. In- en uitstappen is daarbij van levensbelang. Hij heeft vaker met zijn kapitaal gespeeld (bedrijf in aandelen verkopen, opzetten andere bedrijven, verkopen andere bedrijven, terugkopen aandelen eigen bedrijf). Door dit ondernemerschap heeft hij in de moeilijke jaren behoorlijk wat projecten binnen kunnen halen door middel van gedeeltelijke financiering.

Huub Lavooij
Ingenieur Rijkswaterstaat

Dat is nogal logisch dat zoiets gebeurt. De directie staat zwaar onder druk vanwege de lage winsten en meent dan maar werken te moeten aannemen om te voorkomen dat het bedrijf moet afslanken en de aandelen worden opgekocht vanwege de lage prijs van de aandelen. De directies zijn te werkhongerig en bezwijken voor de interne druk en voor de druk van de aandeelhouders. Men gaat dan maar onder de prijs bieden, zoals dat vroeger ook ging en waarmee je tijdens het werk met de oude contractvormen nog wel kon wegkomen. Maar dat werkt niet meer. Deze directies passen niet meer in deze tijd en zijn groot geworden toen dat nog wel werkte, maar de tijden zijn veranderd.

Ed Revoort
Voorzitter hoofddirectie Funderingstechnieken Verstraeten BV

Dik heeft 100 procent gelijk! Hij is een man van de praktijk en geeft zelf aan hoe het moet!

Eens:

Ronald Kolloffel
Hoofd vastgoed gemeente Vlaardingen

Aandeelhouders zitten er alleen voor het rendement.

Rien Molenaar
Verkoopleider Molenaar Betonindustrie BV

Het bouwvolume van niet-beursgenoteerde ondernemingen loopt zachtjes aan niet vol maar over met het duurdere segment.

Henk Thomas
Projectleider Ymere

De aanbesteding mag toch niets met aandelen te maken hebben?

GerritJan van Voorthuizen
Zelfstandig bouw(proces)manager

Wessels zal dat waarschijnlijk zelf doen, maar de markt niet!

Peter Fransen
Eigenaar Infra Domus BV

Het prijsduiken is meer het gevolg van de crisis en niet het gevolg van lage beurskoersen zoals die zich nu voordoen.

Jan van der Burg
Projectleider Mitros

Prijsduikende aannemers zijn van alle tijden en van alle bedrijfsvormen. Een bedrijf met een lege orderportefeuille duikt, aandeelhouders of niet…

Fons Wolferink
Accountmanager TKF

Beursgenoteerde bedrijven zijn dikwijls te veel bezig met de korte termijn in plaats van visie en strategie omtrent de langere termijn.

Bram Strookman
Directeur-aandeelhouder Apollo Medical BV

Een goede prijs geeft winst. Daar is een aandeelhouder bij gebaat.

Arie Aalbers
Financieel directeur LIAG Architecten en Bouwadviseurs

Slechts de marktsituatie en positie van de marktpartij is hier debet aan.
 


Nieuwe stelling: De zelfrijdende auto maakt meer asfalt overbodig.

Reageer op dit artikel