nieuws

‘Kwetsbaarheid voor wateroverlast niet publiceren’

bouwbreed

‘Kwetsbaarheid voor wateroverlast niet publiceren’

Het tweejaarlijkse rapport over de kwetsbaarheid van steden moet niet publiek worden. Daarover zijn duizenden steden in Europa het hartgrondig eens. De Europese Commissie probeert ze te bewegen het rapport toch openbaar te maken.

De betreffende steden zijn ermee akkoord gegaan om de Europese Commissie elke twee jaar te rapporteren over hun kwetsbaarheid voor overstromingen en andere weerpatronen met hevige neerslag. Maar alleen onder voorwaarde dat openbaarmaken niet verplicht wordt.

De steden die zijn aangesloten bij het convenant van burgemeesters, zijn bang dat publicatie van de rapporten als een boemerang op hen terugslaat. Zo zou publicatie investeerders kunnen afschrikken uit angst voor wateroverlast en verzekeraars zouden hun kans schoon zien de premies fors te verhogen.

Het onafhankelijke Europese nieuwsplatform EurActiv meldt dat de Europese Commissie graag zou zien dat de rapporten van de steden wel openbaar worden. Om dat te bewerkstelligen, wordt tot het voorjaar verder onderhandeld tussen het nieuwe convenant van burgemeesters en de Commissie.

Uit de mond van Eurocommissaris voor klimaatactie Miguel Arias Cañete tekende EurActiv op, dat de regionale rapporten wat hem betreft openbaar moeten worden. De vrees voor negatieve effecten voor de steden, ziet hij niet. “De rapporten zijn in feite oproepen aan regeringen om actie te ondernemen. Lidstaten moeten plannen maken voor klimaatadaptatie waarin ze rekening houden met alle risico’s in de regio’s”, zegt hij.

Volgens Nick Mabey, baas van milieu-denktank E3G, is er een patroon in de weigering om dit soort risicorapporten te publiceren. Hij vindt dat onterecht. Volgens hem kan de rechter steden dwingen tot openbaarmaking op basis van het Verdrag van Aarhus, waarin toegang tot milieu-informatie is geregeld.

Reageer op dit artikel