nieuws

Kalkcement stabiliseert slappe grond rond brug

bouwbreed Premium

Kalkcement stabiliseert slappe grond rond brug

Kalkcement wordt ingezet om de slappe, zettingsgevoelige bodem rond de nieuwe brug in het Friese Jirnsum te stabiliseren. Werken met metershoge overhoogte is daardoor overbodig.

De ‘Sylsbrêge’ ligt in de doorgaande weg tussen Jirnsum en Grou en is aan het einde van zijn levensduur. De brug wordt gesloopt. Bovendien wil provincie Fryslân in het kader van het Friese Merenproject de doorvaart van 1,50 naar 2,50 meter verhogen. De vaarroute wordt daardoor geschikt voor meer pleziervaarders.

De ruimte bij de brug is in de huidige situatie beperkt. De nieuwe oversteek wordt daarom naast de bestaande brug gebouwd, zodat de aansluiting met het dorp wordt verbeterd. Bovendien willen provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden de weg tijdens de werkzaamheden openhouden. Voor schoolgaande jeugd is er geen alternatieve route. ‘‘De eerste afweging was om een overhoogte vanaf het maaiveld op te bouwen. Daarmee wilden we de zettingen in de ondergrond stabiliseren. Fietsers moeten in dat geval strak langs een ongeveer 4 meter hoge wal rijden. Vanuit veiligheidsoogpunt is dat onwenselijk. Daarom hebben we naar alternatieven gekeken”, legt projectleider Roald Schmidt van het Friese Merenproject uit.

Antea Group uit Heerenveen voerde onder andere sonderingen uit en deed onderzoek naar de grondstabiliteit. De kleiveenachtige bodem bleek op diepte slap en zettingsgevoelig. ‘‘Ook vanwege de beperkte ruimte op de locatie is Antea Group met de kalkcementstabilisator Allu als alternatief gekomen.” Het bindmiddel wordt aan de bodem toegevoegd om grotere stabiliteit te realiseren en zettingen te verminderen. De aanvoer van grond wordt hierdoor sterk verminderd, het mengsel is homogeen en met name de beperkte impact op verkeer en milieu waren voor provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden doorslaggevend. ‘‘We moeten nog berekenen hoe diep en hoeveel van het middel exact moet worden ingemengd. De verwachting is dat we tot wel 5 meter diep moeten gaan.” De kalkcementstabilisator kan in principe tot zo’n 7 meter diepte worden gebruikt. De grondfrees kan het middel ook in een hoek van 45 graden onder de weg aanbrengen. ‘‘Voor ons een belangrijke factor, omdat de weg hierdoor open kan blijven.”

Het Allu-concept verkort bovendien de bouwtijd, waardoor eventuele hinder ook tot een minimum kan worden beperkt.

Bouwhuis Aannemingsbedrijf Bouwmij bv uit Beerzerveld voert het werk uit. Ze zetten een graafmachine in, waaraan een hydraulisch bedienbare mengunit wordt gekoppeld. De kraan is voorzien van een giek met grondfrees. De drums zorgen ervoor dat de kalkcementstabilisator op een gecontroleerde manier in de grond in drie verschillende richtingen wordt verplaatst en met de zettingsgevoelige grond gemengd. Een conisch mondstuk verspreidt het bindmiddel. De messen op de mengtrommel (drum) zijn verwisselbaar.

De hydraulische eindaandrijving heeft het vermogen van de graafmachine, die voor het werk wordt gebruikt. Door de komst van de nieuwe brug wordt meteen ook de onlogische en onveilige verkeerssituatie aangepakt.

Het aanbrengen van het bindmiddel vindt over ongeveer een maand plaats. De werkzaamheden moeten in het voorjaar van 2016 zijn afgerond. De totale kosten liggen rond de 2,3 miljoen euro.

Reageer op dit artikel