nieuws

Interview: ‘Ik koester geen wrok, Arbouw heeft altijd waardering gekregen’

bouwbreed Premium

Interview: ‘Ik koester geen wrok, Arbouw heeft altijd waardering gekregen’

Jan Warning (58) stopt na zes jaar als directeur van Arbouw. Op 1 januari begint hij als directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). “Ik blijf genuanceerd in mijn felheid.”

Waarom vertrekt u bij Arbouw?

“Op een gegeven moment is het tijd om iets anders te gaan doen. Daar komt bij dat de werkgevers en werknemersorganisaties momenteel werken aan een nieuw kennis- en adviescentrum, waar Fundeon en Arbouw in opgaan. Dat is wel een moment om na te gaan denken over je eigen toekomst.”

Er was geen rol voor u in de nieuwe organisatie?

“Dat is niet gezegd. Er wordt gewerkt aan een organisatie die duurzame inzetbaarheid aanjaagt, bijdraagt aan loopbaanontwikkeling en zorgt voor de uitvoering van de Pago’s. Daar had ik zeker een rol in kunnen vervullen.”

Kijkt u tevreden terug op uw tijd bij Arbouw. Waar bent u het meest trots op?

“Ik ben er trots op dat wij de praktijkgerichtheid van onze instrumenten verder hebben verbeterd. Dat heeft zeker geleid tot een gezondere en veiliger bouwplaats. Het aantal bouwvakkers dat aan kwartsstof wordt blootgesteld, is het laatste jaar bijvoorbeeld aanzienlijk verminderd. De Inspectie SZW constateert bovendien dat de gedragsverandering in de bouw, als het gaat om de blootstelling aan kwartsstof, succesvol is geweest.”

Steekt het dan niet dat de sociale partners Arbouw gaan opheffen?

“Arbouw heeft altijd veel waardering van de sociale partners gekregen. Ik koester geen wrok. Ook wij moeten erkennen dat er een flinke economische crisis is geweest die de sector flink heeft geraakt. Het is niet gek dat er gekeken wordt of het nog efficiënter kan.”

U bent dus enthousiast?

“Ja, ik heb goede hoop dat er per volgend jaar juli een mooie organisatie staat. Die de sector nog beter kan helpen. Ach, misschien had het allemaal wat sneller gekund. Er is veel onzeker op dit moment, ook voor mijn collega’s. Maar het is een ingewikkeld proces, dus ik vind het niet vreemd dat het lang duurt.”

Kunt u in uw nieuwe functie kritischer zijn richting de bouw?

“Kritischer?”

U moet nu belangen van werkgevers en werknemers afwegen. Straks komt u wellicht meer op voor de asbestslachtoffers.

“Ik ben soms fel, maar altijd genuanceerd. Dat zal in mijn nieuwe functie niet anders zijn. Het IAS is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Een brede coalitie dus. Ik kan mij een kritische houding veroorloven, maar nuance blijft belangrijk. Dat is ook wel mijn stijl. Ik blijf genuanceerd in mijn felheid.”

Wat gaat u bij het IAS doen?

“Het IAS probeert de informatievoorziening over blootstelling aan asbest te verbeteren en slachtoffers bij te staan. Ik zie het als een mooie uitdaging om dit goede werk voort te zetten. Daarbij komt mijn ervaring alsdirecteur van Arbouw goed van pas.”

Reageer op dit artikel