nieuws

Inhaalvraag stuwt woningverkopen naar prettige hoogte

bouwbreed Premium

Inhaalvraag stuwt woningverkopen naar prettige hoogte

De woningverkopen zullen dit jaar 15 procent hoger liggen dan vorig jaar. De huizenprijzen stijgen dit jaar met 3 procent, verwacht het Economisch Bureau van ABN Amro.

Het herstel van de huizenmarkt gaat harder dan verwacht. ABN Amro verwachtte eerder dit jaar nog een stijging van de woningverkopen van 10 procent. Die voorspelling wordt nu opgeschroefd naar 15 procent.

De lage rente en de economische opleving vormen volgens de bank een belangrijk fundament onder de verbetering. Daar komt bij dat na jaren van uitstel de inhaalvraag op gang komt en dat het probleem van potentiële restschuld meer naar de achtergrond verdwijnt naarmate het prijsherstel doorzet. “Redenen te over om optimistisch te zijn over de woningmarktvooruitzichten”, aldus de bank.

Volgend jaar zullen de verkopen minder stijgen. ABN Amro houdt het op 5 procent. Zowel dit jaar als volgend jaar zullen de prijzen profiteren van het herstel. In beide jaren stijgen de prijzen met 3 procent.

Marktpartijen

De verwachtingen van ABN Amro zijn in lijn met eerdere voorspellingen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De bouweconomen verwachten als gevolg van de stijging van het aantal bouwvergunningen dat de nieuwbouwproductie van woningen in 2015 met 14 procent toeneemt. Het zijn vooral marktpartijen die hier verantwoordelijk voor zijn.

In 2016 zal de nieuwbouwproductie met 11 procent stijgen. Dit jaar worden 46.000 nieuwe woningen opgeleverd. In 2016 ruim 50.000.

De verkoopprijzen van bestaande woningen zullen volgens het EIB dit jaar met 2,5 procent stijgen. De prijzen zijn in augustus met 0,1 procent gedaald ten opzichte van juli. Daarmee is voor het eerst na acht opeenvolgende maanden niet meer sprake van een stijging van de prijzen van koopwoningen. De prijzen liggen op dit moment 2,5 procent hoger dan in augustus vorig jaar. De gemiddelde prijzen van koopwoningen in 2015 zijn volgens het EIB nog altijd zo’n 15 procent lager dan voor het uitbreken van de crisis in 2008, maar zijn nu wel 4 procent hoger dan op het dieptepunt in juni 2013.

Opkrabbelen

De NVB, de vereniging van ontwikkelende bouwers, wijst erop dat de prijsstijging van nieuwbouw voor een deel het gevolg is van het opkrabbelen van de verkopen van dure woningen.

Reageer op dit artikel