nieuws

Hoge relatieve leegstand zet vraagtekens bij bouwproductie

bouwbreed Premium

Hoge relatieve leegstand zet vraagtekens bij bouwproductie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek vraagt zich af of in provincies als Drenthe en Zeeland niet te veel is bijgebouwd. De relatieve leegstand van de in 2013 opgeleverde woningen liep twee jaar geleden op tot boven de 70 procent.

Op 31 juli 2013 telde Nederland ruim 27.000 leegstaande nieuwbouwwoningen. Nieuw betekent in dit geval: opgeleverd in de jaren 2010 – 2013. Van de bijna 65.000 woningen uit 2010 blijkt een kleine 10 procent leeg te staan. De leegstand loopt op naar mate de woning jonger is. Tot 42,1 procent van de woningen uit 2013.

Met de cijfers in het rapport Leegstand in Nederland 2013 van het Centraal Bureau voor de Statistiek moet voorzichtig worden omgegaan. Wat is eigenlijk een leegstaande woning? Het CBS gebruikt als definitie een pand dat tot de woningvoorraad behoort waarbij niemand op het bijbehorende adres in de gemeente staat ingeschreven. De cijfers komen uit een koppeling van databestanden. Niemand heeft ter plekke een kijkje genomen. Daarom kunnen de leegstaande panden van het CBS in werkelijkheid illegale bewoners hebben of studenten die zich niet hebben ingeschreven. Zo wemelt Amsterdam van de administratief lege woningen.

Dichtbevolkt

Van de 7,5 miljoen woningen die Nederland in 2013 telde, stond iets meer dan de helft in de provincies Zuid-Holland (1,6 miljoen), Noord-Holland (1,3 miljoen) en Noord-Brabant (1,1 miljoen). Wat betreft de nieuwe woningen geeft nadrukkelijk Zuid-Holland de toon aan. In 2010 werden in de dichtst bevolkte provincie maar liefst 17.015 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Van dat aantal stond drie jaar later nog 10,6 procent leeg. Zuid-Holland bouwde in 2013 bijna twee keer zo veel dan Noord-Holland of Noord-Brabant en leverde dat jaar meer dan een kwart van de gehele nationale woningbouwproductie. Sindsdien is de bouwwoede van de Zuid-Hollanders flink afgenomen. In 2011 zagen 12.400 woningen het licht, in 2012 net geen 10.000 en in 2013 amper 3800. De leegstand liep op tot de helft van de nieuwe woningen uit 2013 (gemeten halverwege dat jaar).

“De vraag komt op in hoeverre de afgelopen jaren in bepaalde regio’s te veel – of mogelijk niet in overeenstemming met de kwalitatieve vraag – woningen zijn bijgebouwd”, opperen de samenstellers van het rapport Leegstand in Nederland 2013. In vier provincies liep twee jaar geleden de leegstand van de nieuwste woningen op (soms ver) tot boven de 50 procent.

Reageer op dit artikel