nieuws

Groningen wil ook lusten van nieuw windpark N33

bouwbreed Premium

Groningen wil ook lusten van nieuw windpark N33

Een goede verdeling van lasten en lusten bij de verdere uitwerking van het windpark N33 bij Veendam. Dat vraagt de provincie Groningen van Minister Kamp.

Omwonenden moeten kunnen participeren in het windpark en het gebied moet een tijdelijke bestemming krijgen voor windenergie. Ook moet de minister kiezen voor de modernste molens met een zo groot mogelijke opbrengst en zo min mogelijk overlast door geluid en licht. Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Groningen in een brief aan de minister.

“Wij vinden dat de ontwikkelaars van het windpark N33 afspraken met omwonenden moeten maken over de verdeling van de lusten en de lasten. In de Nederlandse wetgeving is hiervoor niets geregeld. Daarom willen we dat de minister bij het uitwerken van het plan voor het windpark ons ‘Beleidskader saneren en opschaling, gebiedsfonds en participatie’ gebruikt”, aldus de brief. In dat beleidskader is ook vastgelegd dat los geplaatste windmolens worden gesaneerd en de capaciteit daarvan aan bestaande parken wordt toegevoegd.

Provincie wil dat tijdelijke bestemming windenergie

Het Rijk maakt een inpassingsplan, een soort bestemmingsplan, voor het windpark N33. De provincie wil dat de bestemming windenergie tijdelijk is. Door een windpark als tijdelijk te bestempelen, kan de provincie de bestemming windenergie na afloop van de tijdelijke termijn, opnieuw tegen het licht houden. Daaarin komen aspecten aan de orde als nut en noodzaak, locatiekeuze en exacte plekken van de molens. Dat zou kunnen betekenen dat windenergie dan weer uit het gebied verdwijnt of met andere typen molens en/of elders wordt opgewekt.

Onlangs heeft Kamp besloten het voorkeursalternatief windpark N33 uit te voeren. De locatie van het windpark N33 is gepland in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt. N33 is een windpark van boven 100 megawatt, waardoor het Rijk het voor het zeggen heeft.

Reageer op dit artikel