nieuws

Discussie duurzaam hout

bouwbreed Premium

Discussie duurzaam hout
WAGENINGEN - In Wageningen werken medewerkers van bouwbedrijf Berghege uit Oss aan het Nederlands Instituut voor Ecologie. Het nieuwe natuuronderzoeksinstituut moet, met zeer diepe warmteopslag in de ondergrond, gescheiden watercircuits, eigen waterzuivering door middel van helofytenfilters, en duurzaam poepen door gebruik van septictanks en rietbedden, het duurzaamste gebouw van Nederland worden. Het door Claus en Kraan Architecten uit Amsterdam ontworpen complex gaat ruimte bieden aan 160 mensen en is gebouwd volgens het cradle to cradle principe waarbij bijvoorbeeld de meeste bouwelementen na sloop ooit, weer gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Nu gaat de provincie Gelderland toch akkoord met Voor hogetemperatuuropslag op ongeveer 350 meter diepte, heeft de provincie Gelderland 100.000 euro beschikbaar gesteld, van Senter Novem heeft het instituut 800.000 euro gekregen om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen en bestaan. COPYRIGHT TON BORSBOOM

Het gebruik van duurzaam hout bij overheidsprojecten is moeilijk aantoonbaar. Onderzoek van de Forest Stewardship Council (FSC) en publicaties daarover in de media waren voor D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven aanleiding om staatssecretaris Mansveld aan de tand te voelen.

De Nederlandse regering stimuleert het gebruik van duurzaam hout. In bestekken en contracten voor overheidsopdrachten wordt daarom in de regel het gebruik van dit materiaal voorgeschreven. Niettemin is van de helft van het tropische hout dat wordt toegepast in de grond-, weg- en waterbouw niet bekend of het uit een verantwoord beheerd bos afkomstig is. Onderzoek van FSC, een internationale organisatie voor verantwoord bosbeheer, wijst dat uit. Die onduidelijkheid is schrijnend, vindt Kamerlid Van Veldhoven. De herkomst van tropisch hout maakt het verschil tussen goed bosbeheer en ontbossing, hield ze staatssecretaris Mansveld voor in een reeks kritische schriftelijke vragen. Van Veldhoven vindt het ronduit teleurstellend dat in niet meer dan acht van de honderd overheidsprojecten die FSC onder de loep nam milieu-effecten bij de materiaalkeuze een serieus selectiecriterium waren.

De kritiek brengt de bewindsvrouw niet van haar stuk, zo blijkt uit haar reactie. Inderdaad is het moeilijk aantoonbaar dat hout dat wordt gebruikt bij overheidsprojecten daadwerkelijk afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, geeft ze toe. Maar teleurgesteld is ze allerminst. Ze wijst erop dat de onderzoekers niet goed hebben doorgevraagd naar de rol van milieucriteria bij het kiezen van materiaal voor verschillende overheidsprojecten. Daardoor kan weliswaar niet altijd worden aangetoond of er duurzaam hout is gebruikt. Toch betekent het niet dat het houtgebruik onverantwoord was, aldus de staatssecretaris.

Verder stelt ze vast dat de onzekerheid over de toepassing van duurzaam hout slechts relatief is. Terwijl wereldwijd slechts 11 procent van het bos is gecertificeerd, was in 2013 74 procent van het op de Nederlandse markt gebrachte hout van duurzame oorsprong. Daar komt bij dat vorige maand een plan van aanpak maatschappelijk duurzaam inkopen verscheen. Daarin is onder meer opgenomen dat er Europese standaarden moeten komen voor de inkoop van duurzaam hout. Toch vindt ook de bewindsvrouw het nodig dat er meer inzicht komt in het gebruik van het materiaal bij overheidsprojecten. Momenteel is daarnaar een onderzoek gaande. De resultaten daarvan worden nog dit jaar bekendgemaakt, aldus Mansveld.

Reageer op dit artikel