nieuws

Bouwpartijen willen duidelijkheid over zzp’er

bouwbreed

Bouwpartijen willen duidelijkheid over zzp’er

De regering komt vooralsnog niet met duidelijke plannen voor de aanpak van schijnzelfstandigheid. Werkgevers en bonden in de bouw worden ongeduldig, want per 1 januari 2016 wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft.

Het kabinet reageerde dit weekend op het interdepartementaal beleidsonderzoek zzp. In dat rapport wordt de problematiek van zelfstandigen breed onderzocht. Volgens het CBS waren er in het tweede kwartaal van 2015 inmiddels meer dan een miljoen zzp’ers, een snellere groei dan elders in de EU. De onderzoekers geven aan dat het vraagstuk van de schijnzelfstandigheid lastig is: geschat wordt dat ongeveer 15 procent zelfstandig ondernemer is geworden omdat er geen baan in loondienst was. Slechts twee procent zou onder druk van de voormalige werkgever als zzp’er aan het werk zijn gegaan.

De kans is klein dat dit kabinet deze regeerperiode nog duidelijke definities geeft over wie echt zelfstandige is en wie niet. Duidelijk is wel dat het kabinet niet gaat tornen aan de zelfstandigenaftrek of met een pensioensregeling voor zzp’ers komt.

Een gemiste kans, vinden bonden en werkgevers. “Het probleem zit deels in het begrip zzp”, zegt Rielèn van der Hoek van de Aannemersfederatie (AFNL). “Wij hebben het liever over ondernemers zonder personeel, of – zoals vroeger – de éénmanszaak. Maar nu is het onduidelijk wie er eigenlijk echt een zelfstandige is en wanneer we het hebben over een schijnconstructie. Daarin moet duidelijkheid komen.”

Werkgevers en bonden pakken dat daarom zelf op. Ze moeten ook wel, want door de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in het nieuwe jaar verdwijnt de vrijwaring van werkgevers voor het inschakelen van een zelfstandige. In november willen de partijen met modelcontracten komen die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Volgens Henk van der Schaft van FNV Bouw kan veel in cao’s worden geregeld. “Er moet beter worden aangegeven waar de grenzen liggen met de inzet van zelfstandigen.”

Maar Van der Schaft mist een visie over de precieze rol van zelfstandigen. “Pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn geen zaken die horen bij het ondernemersrisico. Het is jammer dat het kabinet geen stappen zet om een collectieve regelingen toegankelijk te maken voor zelfstandigen. Zelfstandigen moeten op de arbeidsmarkt worden ingezet vanwege hun vakmanschap en flexibiliteit en zouden daardoor duurder moeten zijn dan werknemers. Een zzp’er hoort geen goedkoop alternatief te zijn.”

Reageer op dit artikel