nieuws

Bouw moet vertrouwen verdienen

bouwbreed Premium

Bouw moet vertrouwen verdienen
Christiaan Krouwels

Loslaten en vertrouwen in elkaar leidt tot een hogere bouwkwaliteit. Dat geldt voor elke schakel in het bouwproces, van bouwvakker tot de organisatie die de bouwkwaliteit bewaakt. Al zal iedereen dat vertrouwen eerst moeten verdienen.

Dat bleek dinsdag tijdens een symposium over het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Dit wetsvoorstel beoogt verbetering van de bouwkwaliteit, grotere verantwoordelijkheid van de bouwers voor de bouwkwaliteit en een sterkere positie van de opdrachtgever en bouwconsument. De markt moet zelf meer verantwoordelijkheid dragen voor de borging van de kwaliteit.

‘‘Kwaliteit begint bij vertrouwen’’, stelt René Kesselaar van het bouwbedrijf Kesselaar & Zn. Zijn werknemers en ketenpartners hebben veel vrijheid. “Hiërarchie is iets van vroeger. We zijn samen verantwoordelijk voor een goed eindresultaat, niet alleen de hoofdaannemer.” Het doel: een tevreden eindgebruiker. “Niets is mooier dan een tevreden bewoner. Dat is waar wij allemaal samen, als een rugbyteam, voor gaan.”

Vertrouwen is ook nodig tussen bouwers en zij die de bouwkwaliteit moeten controleren, betoogt Martin de Bree. In Noord-Brabant bijvoorbeeld werkt het systeemtoezicht op basis van vertrouwen. In Noord-Brabant werkt het systeemtoezicht tussen provincie en bedrijven in de afvalbranche op basis van vertrouwen. En dat werkt. “Als er iets fout gaat en het bedrijf het zelf meldt, dan zal de provincie niet optreden. Mits de onderneming het probleem zelf oplost.” Ook emeritus hoogleraar Bart Nooteboom pleit voor openheid. “Wantrouwen leidt tot meer controle en hogere kosten.”

Verdiend de bouwsector vertrouwen? Misschien niet, zeg Bart Dunsbergen, plaatsvervangend hoofd Bouwkwaliteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Vertrouwen moet je verdienen. De bouwsector heeft wat dat betreft nog een weg te gaan.” Wat Dunsbergen betreft is de bouw aan zet. “Wij hopen dat het wetsvoorstel de sector een prikkel geeft.”

Volgens Johan Riezebos, directeur van Ter Steege Bouw en Vastgoed in Rijssen, valt er in de bouw inderdaad nog wel wat te verbeteren. “Bouwkwaliteit is geen kwestie van kunnen, maar willen. En daar ontbreekt het nog wel eens aan.” Dat merkt hij ook binnen zijn eigen bedrijf. “Een ISO 9001-certificaat bijvoorbeeld, dat moet je hebben. Maar het komt nog wel eens voor dat we pas in actie komen op het moment dat het certificaat getoetst wordt. We leven er niet echt naar.”

Doel van het wetsvoorstel ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ is dat opdrachtgevers een sterkere positie krijgen. Nieuw is onder meer dat de aannemer ook na de oplevering wettelijk aansprakelijk is voor gebreken aan het bouwwerk die aan hem zijn toe te rekenen. Bij het afgeven van een vergunning voor nieuwbouw of seriematige verbouw hoeft de gemeente in de toekomst niet meer te kijken naar bouwtechnische aspecten en controles uit te voeren tijdens de bouw. In plaats daarvan komt een nieuw systeem van kwaliteitsbewaking waarin marktpartijen zorgen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Reageer op dit artikel